Datum stránky: 4.8.2017

Kam co patří

S příchodem prázdnin se nám znovu ukazuje jeden z velkých nešvarů ve Vimperku – pořádek okolo nádob na odpady. Velmi viditelné to je zejména na ploše u Lidlu, kde okolí kontejnerů v pondělí připomíná malou skládku. Okolo kontejnerů se povalují pytle nebo rovnou hromady odpadů. Odpad není uložen v patřičných nádobách, ať už je to papír, plast nebo odpad směsný. Můžete namítat, že kontejnery nestačí, ale to je pravda jen částečně. Často leží vedle papírová krabice, kterou se někomu nechtělo sešlápnout, pytel je snadnější pohodit vedle než otvírat kontejner. S kapacitou je též problém, protože se nám podařilo zjistit, že značná část odpadů, konkrétně u Lidlu, pochází od občanů z okolních obcí, což se projevuje zejména v turistické sezóně (možná to nejsou úplně občané, ale spíše pronajímatelé penziónů nebo poskytovatelé ubytování v soukromí). Co s tím?

Začnu prosbou k Vám – když přijdete ke kontejneru, snažte se odpad uložit do toho správného a možná stačí začít sešlápnutím „petky“ nebo složením papírové krabice. Tím výrazně zvýšíme kapacitu a navíc Městské služby nebudou vozit vzduch a tím i ušetříme peníze. Městské služby zvýšily intenzitu svozu právě se zaměřením na problematické lokality. Na nezvané návštěvníky, kteří k nám vozí pouze odpad a tím zneužívají odpadový systém města si již výrazně „posvítila“ Městská policie. Řadu z nich vyřešila pokutou na místě, část předala k přestupkovému řízení. Odbor ŽP provede na základě těchto podnětů kontroly zejména u provozovatelů ubytovacích zařízení. V tomto trendu budeme pokračovat, protože jistě nikdo z nás nechce, aby první, co návštěvník Vimperka uvidí, byla hromada odpadů.

 

Ing. Josef Kotál
Odbor ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku