Datum stránky: 4.8.2017

Kam co patří

S příchodem prázdnin se nám znovu ukazuje jeden z velkých nešvarů ve Vimperku – pořádek okolo nádob na odpady. Velmi viditelné to je zejména na ploše u Lidlu, kde okolí kontejnerů v pondělí připomíná malou skládku. Okolo kontejnerů se povalují pytle nebo rovnou hromady odpadů. Odpad není uložen v patřičných nádobách, ať už je to papír, plast nebo odpad směsný. Můžete namítat, že kontejnery nestačí, ale to je pravda jen částečně. Často leží vedle papírová krabice, kterou se někomu nechtělo sešlápnout, pytel je snadnější pohodit vedle než otvírat kontejner. S kapacitou je též problém, protože se nám podařilo zjistit, že značná část odpadů, konkrétně u Lidlu, pochází od občanů z okolních obcí, což se projevuje zejména v turistické sezóně (možná to nejsou úplně občané, ale spíše pronajímatelé penziónů nebo poskytovatelé ubytování v soukromí). Co s tím?

Začnu prosbou k Vám – když přijdete ke kontejneru, snažte se odpad uložit do toho správného a možná stačí začít sešlápnutím „petky“ nebo složením papírové krabice. Tím výrazně zvýšíme kapacitu a navíc Městské služby nebudou vozit vzduch a tím i ušetříme peníze. Městské služby zvýšily intenzitu svozu právě se zaměřením na problematické lokality. Na nezvané návštěvníky, kteří k nám vozí pouze odpad a tím zneužívají odpadový systém města si již výrazně „posvítila“ Městská policie. Řadu z nich vyřešila pokutou na místě, část předala k přestupkovému řízení. Odbor ŽP provede na základě těchto podnětů kontroly zejména u provozovatelů ubytovacích zařízení. V tomto trendu budeme pokračovat, protože jistě nikdo z nás nechce, aby první, co návštěvník Vimperka uvidí, byla hromada odpadů.

 

Ing. Josef Kotál
Odbor ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku