Datum stránky: 12.12.2012

Jihočeši třídí odpady 2012

12/12/2012


Město Vimperk se umístilo na 1. místě v  celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje v soutěži „Jihočeši třídí odpady 2012" v kategorii měst s více než 7 000 obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje a Město Vimperk je tedy nejlépe třídícím městem Jihočeského kraje pro rok 2012. Cenu převzal z rukou zástupců Jihočeského kraje a společnosti EKO-KOM a.s. dne 12.12.2012 starosta města Vimperk Ing. Bohumil Petrášek a vedoucí odboru ŽP Ing. Josef Kotál.

Soutěž vyhlašuje Jihočeský kraj a obalová společnost EKO-KOM a.s. V této soutěži je hodnoceno množství vytříděných kilogramů plastů, skla, nápojových kartonů a  papíru v přepočtu na obyvatele, úspěšnost třídění - poměr mezi celkovým množstvím vytříděných využitelných složek odpadů uvedených výše a množstvím směsného komunálního odpadu, dále kvalita evidence odpadů a provádění osvětové činnosti. Město Vimperk se díky práci odboru životního prostředí, ale především díky aktivitě a zodpovědnému přístupu občanů ke třídění umístilo na 1. místě, za které získalo diplom a peněžní dar v hodnotě 23 000 Kč, který bude použit na nákup laviček a  dalšího mobiliáře z recyklovaných materiálů. Vimperk tak zopakoval své vítězství z roku 2009 a zároveň obhájil loňské prvenství.

Současně probíhala i soutěž obcí s rozšířenou působností, kde byly obce hodnoceny za třídění na celém území obce s rozšířenou působností v přepočtu na jednoho obyvatele a za aktivní spolupráci s obcemi.  V této soutěži se ORP Vimperk umístila též na prvním místě. Zde patří poděkování všem obcím na území ORP Vimperk, zejména pak obci Borová Lada za první místo a obci Nové Hutě za druhé místo v kategorii obcí do 500 obyvatel a obci Svatá Maří za třetí místo v kategorii od 500 do 2000 obyvatel.

 

 

Ing. Josef Kotál

odbor ŽP

 

Jihočeši třídí odpady 2012 - společná

Jihočeši třídí odpady 2012 - diplom1

Jihočeši třídí odpady 2012 - diplom2

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku