Datum stránky: 19.4.2013

 

Jaro už je konečně tady, probudili se obojživelníci

 

V letošním roce na sebe dalo jaro poměrně dlouho čekat. Když už se konečně oteplilo a roztál sníh, vše se okamžitě probudilo k životu. Dlouho na sebe nenechali čekat ani obojživelníci, kterým tak začal jarní tah za rozmnožováním. A jelikož jejich cesta není jednoduchá a často vede i přes překážky jako jsou komunikace plné projíždějících aut, postavili ochránci přírody z ČSOP Šumava na jedné z těchto lokalit zábrany, které brání jejich vstupu do komunikace.

 

Zábrany byly postaveny v délce asi 200 metrů podél silnice první třídy R4 u obce Lčovice. Zábrany jsou ze stavební perlinky a zajištěny dřevěnými kolíky. Každých 20 až 25 metrů jsou v zemi instalovány sběrné nádoby, do kterých obojživelníci, kteří nemohou projít přes zábranu, následně spadnou. Minimálně 1x denně dochází k vybírání těchto nádob a přemísťování obojživelníků přes komunikaci k vodní ploše. S přemísťováním žab značně pomáhají i místní dobrovolníci, především pak Miroslav Kouba, který nádoby denně kontroluje. Loni se na této lokalitě zachránilo a následně přeneslo okolo 400 jedinců, mezi nimiž převažovaly ropuchy a pak několik skokanů. Letos, kdy tah bude teprve vrcholit, je zachráněno okolo 260 jedinců.

 

Míst, kde tito užiteční obojživelníci vstupují do komunikací a jsou zabíjeni projíždějícími automobily, je na Šumavě a v Pošumaví celá řada. V loňském roce nainstalovali ochránci přírody ze ZO ČSOP Šumava zábrany na dvou úsecích okolo Šumavských Hoštic, letos se to však nepovedlo, především z časových a finančních důvodů, kdy se nepodařilo zajistit každodenní kontrolu sběrných nádob. Další lokalita, kde migrují obojživelníci, je u Vlachova Březí.

 

Jak lze tedy těmto živočichům, kteří pomáhají člověku v boji proti škůdcům, alespoň trochu pomoci? Nejsnazší bude na známých místech, kde přecházejí silnici, zpomalit a pokud to bude možné se jim i vyhnout. Pokud bude někdo chtít pomoci více (např. kontrola nádob, výstavba zábran nebo i finanční pomoc), je možné se obrátit na představitele ZO ČSOP Šumava.

 

 

Bc. Jakub Hromas, DiS.

ZO ČSOP Šumava

tel. č.: 777 812 835

e-mail: jakub.hromas@csopsumava.cz

 

Ropuchy u síťové zábrany  (foto J.Hromas)

Zábrany jsou u Lčovic nainstalovány v délce 200 metrů (foto J.Hromas)

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku