Datum stránky: 13.3.2015

Jarní uklid ve spádových obcích

Jménem města Vimperk a jménem firmy Městské služby Vimperk, s.r.o. si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při „Jarním úklidu", který bude probíhat ve spádových obcích města Vimperk v těchto termínech:

Hrabice,Cejsice, Křesánov 11.4. - 12.4.2015
Výškovice, Sudslavice, Skláře 18.4. - 19.4.2015
Lipka, Korkusova Huť, Klášterec                  
25.4. - 26.4.2015
Boubská, Bořanovice, Pravětín
02.5. - 03.5.2015

                                                                                           

V každé obci budou vždy umístěny 2 velké kontejnery a 1 malý kontejner:

  1. na OBJEMNÝ ODPAD ( odpad, který se nevejde do popelnice - matrace, lina, koberce, nábytek,...).
  2. na ŽELEZNÝ ŠROT

V uvedených termínech budou kontejnery přistaveny vždy v 8,00 hod, ráno a budou
odváženy v 17,00 hod.

Další skupinu odpadů tvoří elektroodpad, kam patří např. lednice, rádia, televize, pračky, sporáky, žehličky atd., který je možno odkládat u prodejců těchto výrobků, pro něž povinnost zpětného odběru vyplývá ze zákona o odpadech, případně do sběrného dvora (rovněž zdarma). Ve dnech jarního úklidu je možno tento odpad odložit do malých kontejnerů, které budou na stanovištích také k dispozici.

Do malých kontejnerůje rovněž možno odkládat nebezpečný odpad (nádoby od barev a lepidel, obaly od sprejů, ...).

Pneumatiky při jarním úklidu neodkládejte u přistavených kontejnerů, ale odevzdávejte je v prodejnách, kde byly zakoupeny - povinnost zpětného odběru dle zákona o odpadech.

Veškeré odpady je možno odkládat do sběrného dvora ve Sklářské ulici ve Vimperku v průběhu celého roku. Pro občany Vimperka a jeho osad je uložení zdarma.

Chtěli bychom Vás požádat o důsledné třídění ukládaného odpadu. V případě, že odpad bude v kontejnerech netříděný, budeme nuceni odpad znovu třídit a celá akce se tím výrazně prodraží a doplatíme na ni všichni při stanovení poplatku v příštím roce. Pokud nebudou dodržena tato základní pravidla, bude jarní úklid v příštích letech zrušen.

Další informace poskytnou:

Ing. Marie Hejlková tel. 388 402 229, 602 527 070

Ing. Jan Král tel. 606 664 949

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku