Datum stránky: 27.3.2017

J A R N Í   Ú K L I D

 

 

Jménem města Vimperk a jménem firmy Městské služby Vimperk, s.r.o. si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při „Jarním úklidu“, který bude probíhat ve spádových obcích města Vimperk,  v každé osadě budou kontejnery přistaveny 1 den v těchto termínech:

Hrabice, U Sloupů, Cejsice, Křesánov    8.4.2017                                     

Výškovice, Sudslavice, Skláře                 9.4.2017

 

Boubská, Bořanovice, Pravětín             22.4.2017       

Lipka, Korkusova Huť, Klášterec           23.4.2017                                   

  

V každé obci budou  vždy umístěny 2 velké kontejnery a 1 malý kontejner:

1. na OBJEMNÝ ODPAD ( odpad, který se nevejde do popelnice – matrace, lina, koberce, nábytek, aj.)

2. na ŽELEZNÝ ŠROT

V uvedených termínech budou  kontejnery přistaveny vždy v 8,00 hod. ráno a budou odváženy v 17,00 hod.

Další skupinu odpadů tvoří  elektroodpad, kam patří např. lednice, rádia, televize, pračky, sporáky, žehličky atd., který je možno odkládat u prodejců těchto výrobků, pro něž povinnost zpětného odběru vyplývá ze zákona o odpadech, případně do sběrného dvora (rovněž zdarma). Ve dnech jarního úklidu je možno tento odpad odložit do malých kontejnerů, které budou  na stanovištích také k dispozici.   

Do malých kontejnerů je rovněž možno odkládat nebezpečný odpad (nádoby od barev a lepidel, obaly od sprejů, aj.)

 

Pneumatiky  při jarním úklidu neodkládejte u přistavených kontejnerů, ale odevzdávejte je v prodejnách, kde byly zakoupeny – povinnost zpětného odběru dle  zákona o odpadech.

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.4.2019

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

O velikonočních svátcích - 19.4.2019 a 22.4.2019 - proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku