Datum stránky: 2.2.2015

Jaký byl rok 2014 ve Vimperku v oblasti životního prostředí?

Publikováno 2.2. 2015

Rok 2014 je za námi a nastal čas se za uplynulým rokem ohlédnout a zároveň se zamyslet, co nás tento rok čeká. Jak se tedy městu Vimperk dařilo v roce 2014 v oblasti životního prostředí? Zhodnotit poměrně rozsáhlou činnost s nestejnými kritérii je vždy velmi obtížné a často neobjektivní. Velmi rozdílně mohou tuto oblast hodnotit občané, jinak návštěvníci, jinak pracovníci odboru ŽP, jinak vedení města. Pokusím se tedy jen o krátké shrnutí a zároveň o zamyšlení.

Získali jsme druhé místo v soutěži „Jihočeská ratolest“ za revitalizaci Arboreta Vimperk. V prosinci 2014 byly vyhodnoceny webové stránky o životním prostředí ve Vimperku a okolí na oficiální internetové prezentaci města a naše stránky se umístily na 9. místě v rámci 269 měst v České republice s více jak 5 000 obyvateli. Čtvrtým rokem pokračoval projekt vysazování stromů žáky základních škol v Aleji absolventů  u Volyňky pod Lidlem a díky Městským lesům vzniká v přilehlém parčíku i zajímavé místo pro zastavení a odpočinek. Úspěšně provozujeme facebookové stránky o našich záchytných kotcích pro psy a zatoulaných psech. Díky tomuto novému médiu se doba zdržení v našich kotcích opuštěných a zatoulaných psů velmi podstatně zkrátila. 

jedle1

Podařilo se zrealizovat slíbený projekt na zlepšení ovzduší a prostřednictvím programu „Město bez kouře“, který finančně podpořilo město Vimperk, nám ubylo 15 kouřících komínů. Pokud bude ze strany občanů zájem, pokusíme se tento projekt zopakovat.

Dovolím si konstatovat, že na slušné úrovni je i údržba městské zeleně. Zejména údržba travnatých ploch za poslední roky díky Městským službám udělala pořádný krok kupředu. Vzpomeňme na její úroveň před 10 - 15 lety. Objevila se řada nových květinových záhonů, začínáme se intenzivněji věnovat i plochám zeleně jako celku. Probíhá pravidelná údržba stromů a tím se výrazně zvyšuje jejich bezpečnost. Přesto já osobně vidím jednu problematickou oblast a to jsou vjezdy do města. První dojem je často velmi důležitý a návštěvník přijíždějící do Vimperka (snad částečně s výjimkou od Prachatic) není určitě uchvácen jeho krásou (zejména návštěvníci přijíždějící od Strážného). Vzhled těchto lokalit není jistě jen otázkou zeleně, ale i na tomto úseku můžeme něco udělat. V roce 2015 se pokusíme zaměřit právě na tyto lokality  a zlepšit jejich vzhled. Často nám komplikuje situaci skutečnost, že město není vlastníkem dotčených pozemků. Z tohoto místa bych si dovolil požádat všechny vlastní pozemků v těchto lokalitách, aby se podívali na svůj majetek očima turisty, který přijíždí do města, a následně se pokusili přispět ke zlepšení tohoto stavu. Za jejich snahu jim předem děkuji.

javor1

Oblast odpadového hospodářství je poměrně složitá. Možná jsme trochu usnuli na vavřínech, možná jsme vyčerpali naše možnosti (tomu nevěřím!), navíc přicházejí legislativní změny – povinný sběr biologicky rozložitelných odpadů a kovů, budoucí zákaz skládkování. Z těchto a dalších důvodů se odpadům věnuji v samostatném článku v těchto novinách.

Na samostatný článek by bylo chování některých občanů. Neustále se setkáváme s neúctou k práci druhých a s vandalismem (poškozené odpadkové koše, zlomené nově vysazené stromy, nepořádek ...). Každý odhozený papír musí někdo uklidit, každý zničený koš musíme my všichni zaplatit. Neustále musíme při jakékoliv realizaci na veřejném prostoru zvažovat, zda to někdo nezničí nebo rovnou neukradne. Právě v této oblasti má Vimperk značné rezervy. Všímejme si prosím víc svého okolí a těch, kteří ničí práci druhých.

A co nás čeká v roce 2015? Věřím, že navážeme na předešlé roky a opět budou vimperáci patřit k nejlepším v třídění odpadů, nejenom do aleje absolventů přibudou nové stromy, pozveme Vás opět na „Odpadové dny“ (tentokrát na čistírnu odpadních vod a na kompostárnu), snad i ten poplatek za odpady udržíme ve stejné výši. Věřím, že i pracovníci Městských služeb udrží svůj vysoký standart a opět vzorně budou odklízet náš nepořádek a starat se o naše město a my si toho možná ani nevšimneme, protože vyvezenou popelnici, posečený trávník a uklizený sníh považujeme bohužel mnohdy za samozřejmost.


Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste svou prací nebo jen chováním přispěli ke zlepšení životního prostředí v našem městě, a všem čtenářům popřát hodně zdraví a úspěšný rok 2015.


Ing. Josef Kotál
odbor ŽP

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.4.2019

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

O velikonočních svátcích - 19.4.2019 a 22.4.2019 - proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku