Datum stránky: 20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?


Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby  je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob. Tyto  nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu v těchto lokalitách: U Lázní, K. Weise, u COOPu – Špidrova, Klostermannova 367, Čelakovského 401, Mírová 421, Mírová 456, K Rokli 494, Luční 498, Mírová 431, SNP 465, Pražská 202, Hraničářská 38, Pod Homolkou 11, Na Vyhlídce 13. Dále pak je možno odevzdávat tyto odpady ve sběrném dvoře ve Sklářské ulici.

Pokud bude vysmažený olej a tuk vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!

V kanalizaci dojde k vysrážení tuků a olejů a jejich následnému usazování na stěnách kanalizace, což vede k postupnému zanášení a ucpávání kanalizace, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech.

Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody,  vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů, tak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů v domácnostech i v  celém kanalizačním systému města.

Pokud byste měli návrh, v které lokalitě  odpadové nádoby na tuky a oleje chybí, zavolejte, prosím,  na tel.: 388 402 229, 602 527 070, nebo napište e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz.

 

Marie Hejlková, odbor ŽP


olej

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

1.7.2020

Nová obecně závazná vyhláška města Vimperk

V měsíci červenci 2020 vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláška o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, jejíž vydání odsouhlasilo Zastupitelstvo města Vimperk na svém zasedání dne 29.6.2020.

21.5.2020

Deratizace 2020

V termínu od 25.05.2020 do 25.07.2020 proběhne na území města Vimperk deratizace

20.3.2020

Provoz Kompostárny ve Vimperku - omezen

Z důvodu karantény ČR dochází k uzavření provozu Kompostárny ve Vimperku pro veřejnost od 20.3.2020 do odvolání.

archív

Akce ve Vimperku