Datum stránky: 20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?


Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby  je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob. Tyto  nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu v těchto lokalitách: U Lázní, K. Weise, u COOPu – Špidrova, Klostermannova 367, Čelakovského 401, Mírová 421, Mírová 456, K Rokli 494, Luční 498, Mírová 431, SNP 465, Pražská 202, Hraničářská 38, Pod Homolkou 11, Na Vyhlídce 13. Dále pak je možno odevzdávat tyto odpady ve sběrném dvoře ve Sklářské ulici.

Pokud bude vysmažený olej a tuk vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!

V kanalizaci dojde k vysrážení tuků a olejů a jejich následnému usazování na stěnách kanalizace, což vede k postupnému zanášení a ucpávání kanalizace, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech.

Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody,  vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů, tak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů v domácnostech i v  celém kanalizačním systému města.

Pokud byste měli návrh, v které lokalitě  odpadové nádoby na tuky a oleje chybí, zavolejte, prosím,  na tel.: 388 402 229, 602 527 070, nebo napište e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz.

 

Marie Hejlková, odbor ŽP


olej

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Obnova aleje v Hrabicích

Dne 17.10.2019 proběhla akce, při níž bylo nasázeno 30 stromů.

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku