Datum stránky: 10.10.2011

 

Jak s bioodpady v letošním roce ve Vimperku

 

V souvislosti s otevřením kompostárny a s úspěšným získáním finančních prostředků na nákup kontejnerů na bioodpad, díky projektu Městských služeb, se otevírají nové možnosti svozu bioodpadů. Rok 2011 vnímáme jako rok „zkušební" s tím, že právě na základě poznatků z tohoto roku bychom pro roky příští připravili systém svozu bioodpadů.

 

Jaké jsou tedy možnosti v letošním roce:

Občans trvalým pobytem ve Vimperku (dále jen občan) si bioodpad sám na zahradě naloží např. na káru za autem a odveze na kompostárnu, kde ho zdarma odevzdá, a to kdykoliv v provozní době kompostárny.

Provozní doba:

Sobota: 15:00 - 18:00 hod. (do konce listopadu)

Výjimečně na základě tel. dohody (tel. 606 664 949):

Po - Pá:   7:30 - 15:00 hod.

Více na www.vimperk.cz 

 

Občan si objedná dopravu u Městských služeb, které mu přistaví kontejner a následně bioodpad odvezou. Občan bude hradit dopravu, uložení bude zdarma. Tuto objednávku je možno učinit v průběhu celého roku.

Objednávka dopravy na kontaktu:

Ing. Jan Král

Městské služby Vimperk, s.r.o.

Tel:  388 411 520

Mob.: 606 664 949

Na základě žádosti občanů přistaví Městské služby s.r.o. v období od 15.10.2011 do 18.11.2011 kontejner do požadované lokality. Kontejner bude přistaven vždy v pátek a v pondělí odvezen. V tomto případě je odvoz bioodpadu pro občany zdarma, ale podmínkou je, že bioodpad bude naložen v kontejneru a do akce se zapojí celá lokalita,  abychom se nemuseli na místo vracet a odvoz se tak neprodražoval (toto neplatí, pokud bude kontejner plný a bude potřeba jeho další přistavení). Prosíme občany, aby neukládali bioodpad mimo kontejnery, v případě potřeby kontejner znovu přistavíme.

 

Své požadavky hlaste na kontakt:

Ing. Marie Hejlková

odbor životního prostředí

Tel.: 388 402 229

Mob.: 602 527 070

e-mail:marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

 

Co můžete do kontejneru na bioodpad uložit: trávu, listí, větve, piliny, štěpku, starý kompost, seno, slámu, květiny, spadané ovoce (pokud nepředáváte do palírny), plevel, ...

Co nesmíte do kontejneru na bioodpad uložit: veškerý odpad, který není rostlinného původu, zejména kovy, plasty, kamení, sklo, keramiku, směsný odpad ...

V případě, že nebude čistota bioodpadu dodržena, budeme nuceni tuto službu zrušit.

  

Kam bioodpad povezete?

 

Z Vimperka směr Strakonice, po levé straně končí paneláky a Vy odbočíte vpravo podél plechových garáží ke kotelně a k městské čistírně odpadních vod. Před vjezdem do čistírny je nový areál „Kompostárny Vimperk". Zde je odkaz na mapu s vyznačením kompostárny.

 

Ing. Josef Kotál

odbor ŽP

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

15.5.2019

Deratizace - jaro 2019

V termínu od 15.5.2019 do 20.7.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodav

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku