Datum stránky: 10.10.2011

 

Jak s bioodpady v letošním roce ve Vimperku

 

V souvislosti s otevřením kompostárny a s úspěšným získáním finančních prostředků na nákup kontejnerů na bioodpad, díky projektu Městských služeb, se otevírají nové možnosti svozu bioodpadů. Rok 2011 vnímáme jako rok „zkušební" s tím, že právě na základě poznatků z tohoto roku bychom pro roky příští připravili systém svozu bioodpadů.

 

Jaké jsou tedy možnosti v letošním roce:

Občans trvalým pobytem ve Vimperku (dále jen občan) si bioodpad sám na zahradě naloží např. na káru za autem a odveze na kompostárnu, kde ho zdarma odevzdá, a to kdykoliv v provozní době kompostárny.

Provozní doba:

Sobota: 15:00 - 18:00 hod. (do konce listopadu)

Výjimečně na základě tel. dohody (tel. 606 664 949):

Po - Pá:   7:30 - 15:00 hod.

Více na www.vimperk.cz 

 

Občan si objedná dopravu u Městských služeb, které mu přistaví kontejner a následně bioodpad odvezou. Občan bude hradit dopravu, uložení bude zdarma. Tuto objednávku je možno učinit v průběhu celého roku.

Objednávka dopravy na kontaktu:

Ing. Jan Král

Městské služby Vimperk, s.r.o.

Tel:  388 411 520

Mob.: 606 664 949

Na základě žádosti občanů přistaví Městské služby s.r.o. v období od 15.10.2011 do 18.11.2011 kontejner do požadované lokality. Kontejner bude přistaven vždy v pátek a v pondělí odvezen. V tomto případě je odvoz bioodpadu pro občany zdarma, ale podmínkou je, že bioodpad bude naložen v kontejneru a do akce se zapojí celá lokalita,  abychom se nemuseli na místo vracet a odvoz se tak neprodražoval (toto neplatí, pokud bude kontejner plný a bude potřeba jeho další přistavení). Prosíme občany, aby neukládali bioodpad mimo kontejnery, v případě potřeby kontejner znovu přistavíme.

 

Své požadavky hlaste na kontakt:

Ing. Marie Hejlková

odbor životního prostředí

Tel.: 388 402 229

Mob.: 602 527 070

e-mail:marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

 

Co můžete do kontejneru na bioodpad uložit: trávu, listí, větve, piliny, štěpku, starý kompost, seno, slámu, květiny, spadané ovoce (pokud nepředáváte do palírny), plevel, ...

Co nesmíte do kontejneru na bioodpad uložit: veškerý odpad, který není rostlinného původu, zejména kovy, plasty, kamení, sklo, keramiku, směsný odpad ...

V případě, že nebude čistota bioodpadu dodržena, budeme nuceni tuto službu zrušit.

  

Kam bioodpad povezete?

 

Z Vimperka směr Strakonice, po levé straně končí paneláky a Vy odbočíte vpravo podél plechových garáží ke kotelně a k městské čistírně odpadních vod. Před vjezdem do čistírny je nový areál „Kompostárny Vimperk". Zde je odkaz na mapu s vyznačením kompostárny.

 

Ing. Josef Kotál

odbor ŽP

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku