Datum stránky: 5.5.2015

D E R A T I Z A C E

V termínu od 10.5.2015 do 20.6.2015 probíhá na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců. Město Vimperk hradí ze svého rozpočtu deratizaci na veřejných prostranstvích, v teplovodech a v objektech v majetku města. Objekty, v nichž bude deratizace prováděna, budou viditelně označeny.

Žádáme všechny občany (fyzické osoby), které vlastní rodinný domek, či jinou nemovitost, aby se připojili k této akci a zajistili deratizaci svého objektu.

Své požadavky hlaste na firmu :

AGROCHEMA ŽITNÁ, Žitná 90, 384 11 Netolice - telefon  602 253 578, 723 731 855 Ing. Štrobl.

 

Současně žádáme všechny chovatele, aby věnovali zvýšenou pozornost svým zvířatům (psi, kočky, fretky aj.) a nepouštěli je volně bez dohledu na veřejná prostranství ve městě !!!

 

MÚ Vimperk, odbor  ŽP

 

Sklapne pastička ?

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku