Datum stránky: 31.8.2011

 

Co se děje v parku?

Na počátku tohoto roku podalo město Vimperk žádost do grantového programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení".

Město Vimperk v grantovém programu uspělo a na konci měsíce května byla podepsána smlouva o poskytnutí grantu ve výši 90.000,-- Kč. Celková částka předpokládaných nákladů se pohybuje okolo 140.000,-- Kč.

Vzhledem k tomu, že byla jako jediná možnost pro tento projekt vybrána stávající asfaltová plocha v parku vedle Základní školy TGM (hlavně z finančních důvodů  neboť budování nové zpevněné plochy  nebylo možné z tohoto grantu financovat a financování z rozpočtu města by bylo vzhledem k vysokým nákladům  nereálné), nebude dopravní hřiště osazeno značkami nastálo. Základní škola tuto plochu využívá pro různé aktivity, např. sportovní činnost, mažoretky, ... a proto bude mít hřiště značky mobilní. Aby ovšem dopravní hřiště sloužilo svému účelu pro širokou veřejnost i  v době, kdy budou svislé dopravní značky odstraněny, bude mít hřiště dopravní značení také vodorovné.

Dnem 31.8.2011 začala dodavatelská firma RENO Šumava, a.s. s přípravou výstavby „Dětského dopravního hřiště ve Vimperku", které by mělo být hotovo do 30.9.2011. Nejprve se  rozkreslí rozvržení a poloha dopravního hřiště. Dále budou pokračovat práce na svislém dopravním značení, kdy se vyhloubí jámy a zabetonují patky, které budou v úrovni okolního terénu. Do těchto patek se budou osazovat svislé dopravní značky a po jejich vyjmutí se patky zakryjí tak, aby nebránily ostatním aktivitám. Dále se bude pokračovat na finální úpravě hřiště - nastříká se vodorovné dopravní značení. A pak již děti hurá.

Plocha asfaltového hřiště nebude využitá celá, ale pouze část. Na zbývající části zůstává plocha pro budoucí sportovní hřiště.

 Eva Mikulová, Odbor ŽP

 

 

 

Fotografie k článku - Co se děje na hřišti

Fotografie k článku - Co se děje na hřišti 2

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku