Datum stránky: 31.8.2011

 

Co se děje v parku?

Na počátku tohoto roku podalo město Vimperk žádost do grantového programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení".

Město Vimperk v grantovém programu uspělo a na konci měsíce května byla podepsána smlouva o poskytnutí grantu ve výši 90.000,-- Kč. Celková částka předpokládaných nákladů se pohybuje okolo 140.000,-- Kč.

Vzhledem k tomu, že byla jako jediná možnost pro tento projekt vybrána stávající asfaltová plocha v parku vedle Základní školy TGM (hlavně z finančních důvodů  neboť budování nové zpevněné plochy  nebylo možné z tohoto grantu financovat a financování z rozpočtu města by bylo vzhledem k vysokým nákladům  nereálné), nebude dopravní hřiště osazeno značkami nastálo. Základní škola tuto plochu využívá pro různé aktivity, např. sportovní činnost, mažoretky, ... a proto bude mít hřiště značky mobilní. Aby ovšem dopravní hřiště sloužilo svému účelu pro širokou veřejnost i  v době, kdy budou svislé dopravní značky odstraněny, bude mít hřiště dopravní značení také vodorovné.

Dnem 31.8.2011 začala dodavatelská firma RENO Šumava, a.s. s přípravou výstavby „Dětského dopravního hřiště ve Vimperku", které by mělo být hotovo do 30.9.2011. Nejprve se  rozkreslí rozvržení a poloha dopravního hřiště. Dále budou pokračovat práce na svislém dopravním značení, kdy se vyhloubí jámy a zabetonují patky, které budou v úrovni okolního terénu. Do těchto patek se budou osazovat svislé dopravní značky a po jejich vyjmutí se patky zakryjí tak, aby nebránily ostatním aktivitám. Dále se bude pokračovat na finální úpravě hřiště - nastříká se vodorovné dopravní značení. A pak již děti hurá.

Plocha asfaltového hřiště nebude využitá celá, ale pouze část. Na zbývající části zůstává plocha pro budoucí sportovní hřiště.

 Eva Mikulová, Odbor ŽP

 

 

 

Fotografie k článku - Co se děje na hřišti

Fotografie k článku - Co se děje na hřišti 2

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku