Datum stránky: 31.8.2011

 

Co se děje v parku?

Na počátku tohoto roku podalo město Vimperk žádost do grantového programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení".

Město Vimperk v grantovém programu uspělo a na konci měsíce května byla podepsána smlouva o poskytnutí grantu ve výši 90.000,-- Kč. Celková částka předpokládaných nákladů se pohybuje okolo 140.000,-- Kč.

Vzhledem k tomu, že byla jako jediná možnost pro tento projekt vybrána stávající asfaltová plocha v parku vedle Základní školy TGM (hlavně z finančních důvodů  neboť budování nové zpevněné plochy  nebylo možné z tohoto grantu financovat a financování z rozpočtu města by bylo vzhledem k vysokým nákladům  nereálné), nebude dopravní hřiště osazeno značkami nastálo. Základní škola tuto plochu využívá pro různé aktivity, např. sportovní činnost, mažoretky, ... a proto bude mít hřiště značky mobilní. Aby ovšem dopravní hřiště sloužilo svému účelu pro širokou veřejnost i  v době, kdy budou svislé dopravní značky odstraněny, bude mít hřiště dopravní značení také vodorovné.

Dnem 31.8.2011 začala dodavatelská firma RENO Šumava, a.s. s přípravou výstavby „Dětského dopravního hřiště ve Vimperku", které by mělo být hotovo do 30.9.2011. Nejprve se  rozkreslí rozvržení a poloha dopravního hřiště. Dále budou pokračovat práce na svislém dopravním značení, kdy se vyhloubí jámy a zabetonují patky, které budou v úrovni okolního terénu. Do těchto patek se budou osazovat svislé dopravní značky a po jejich vyjmutí se patky zakryjí tak, aby nebránily ostatním aktivitám. Dále se bude pokračovat na finální úpravě hřiště - nastříká se vodorovné dopravní značení. A pak již děti hurá.

Plocha asfaltového hřiště nebude využitá celá, ale pouze část. Na zbývající části zůstává plocha pro budoucí sportovní hřiště.

 Eva Mikulová, Odbor ŽP

 

 

 

Fotografie k článku - Co se děje na hřišti

Fotografie k článku - Co se děje na hřišti 2

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku