Datum stránky: 26.6.2013

 

Co nového v odpadech?

 

V roce 2012 město Vimperk získalo první místo v soutěži o křišťálovou popelnici za nejlepší odpadové hospodářství v České republice za rok 2011. Úspěch města Vimperk a zejména jeho občanů je jistě významný, ale rok 2012 je za námi a možná Vás bude zajímat, co se od té doby změnilo. Dovolím si konstatovat, že právě tento úspěch umožnil městu Vimperk zapojit se do pilotního projektu „Zajištění tříděného sběru směsi obalovaných odpadů" se společností Eko-kom a.s.. Tento projekt zajišťuje městu Vimperk svoz veškerého vytříděného odpadu zcela zdarma při zachování jistoty, že tuto službu budou i nadále poskytovat naše Městské služby a my ji budeme mít pod kontrolou. Co to znamená pro občana? Každý kousek plastu, papíru nebo skla, který vhodíme do toho správného kontejneru je dále zpracován pro nás zcela zdarma a každý kousek tohoto odpadu, který vhodíme do popelnice na směsný komunální odpad, končí na skládce a zaplatíme jak svoz, tak skládkovné, a to se následně promítne do poplatku za odpad.

V minulosti veškerý odpad, který jsme vytřídili (plasty, papír, sklo), Městské služby naložily a předaly k dalšímu zpracování. Tuto práci město Vimperk Městským službám  zaplatilo a následně dostalo od společnosti Eko-kom odměnu za každou tunu vytříděného odpadu. Rozdíl v platbě a odměně byl za rok přibližně 400 tisíc korun (přibližně 25% celkových nákladů), které město doplácelo. Přesto bylo třídění výhodné, neboť za uložení odpadu na skládku bychom zaplatili mnohem víc a navíc je tento odpad dále zpracován a využit.

Díky uzavřené smlouvě o realizaci výše uvedeného projektu veškeré náklady na svoz tříděného odpadu fakturují Městské služby společnosti Eko-kom a město Vimperk neplatí za svoz tříděného odpadu opravdu nic. Zároveň město nezískává odměnu za třídění, ale v součtu ušetří právě těch 400 tisíc. Co je odměnou pro společnost Eko-kom? Vzhledem k tomu, že odpadové hospodářství ve Vimperku funguje, jsou pro Eko-kom velmi cenné informace o skutečných nákladech spojených se svozem tříděného odpadu a region vimperska může sloužit pro porovnání s ostatními regiony České republiky.

Kontejnery nad stadionem

Projekt je uzavřen na dva roky a budoucnost ukáže možnosti jeho pokračování. Nyní si asi říkáte: „To by nám mohli snížit poplatek za odpady!". Bohužel Vás zklamu. Myslím si, že výše polatku za odpady není ve Vimperku nijak závratná (většina měst má poplatek stejný nebo spíše vyšší) a navíc při této ceně město na odpady nedoplácí. Finanční úspora vzniklá tímto projektem nám ale umožní nabídnout občanům více služeb, konkrétně „rozjet" ve Vimperku sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) tzv. „od domu". To znamená, že ti občané, kteří mají zájem o třídění BRO mohou na odboru životního prostředí (Ing. Hejlková, tel. 388 402 229) požádat o přidělení speciální nádoby na tento odpad (v podstatě se jedná o plastovou popelnici o objemu 240 l s otvory). Do této nádoby můžete ukládat rostlinné zbytky ze zahrad, zbytky z kuchyně, ..... a Městské služby 1x týdně nádobu vyvezou. Důležitou podmínkou je ale udržení čistoty v této nádobě, tzn., že tam musí být opravdu jen biologicky rozložitelný odpad (prosím Vás, vysypte tento odpad z plastového sáčku!). Proč je třídění BRO důležité? Především zpracování 1 tuny BRO je levnější, než jeho uložení na skládku. Za druhé BRO na skládku dle zákona prostě nepatří (ztrácí se organická hmota, která je pro přírodu velmi důležitá) a v poslední řadě zpracováním BRO získáváme surovinu, kterou dále využijeme a nezaplňuje se nám zbytečně skládka. Naučit občany a zároveň jim umožnit třídit BRO je významné zejména pro budoucnost. Poměrně intenzívně se připravuje legislativní zákaz skládkování v letech 2020 až 2025 a následná likvidace odpadů může být velmi nákladná a každá tuna odpadu, která se vytřídí, bude významná.

Co dál je nového? V letošním roce (červenec, srpen) bude uvedena do provozu dotřiďovací linka plastů a papíru, kterou buduje ve Vimperku soukromý investor. V září bychom Vám tuto linku po dohodě s investorem rádi představili  a zde uvidíte, co se dále děje s plastem a papírem, který jste vytřídili. Návštěva takovéhoto zařízení je velmi zajímavá a zároveň poučná. Termín prohlídky včas oznámíme a možná nabídneme i něco navíc.

A jak jsme vlastně dopadli  v soutěži „O křišťálovou popelnici" letos? Město Vimperk se dostalo mezi 14 finalistů této soutěže a umístili jsme se na 4 až 14 místě bez určení pořadí. Přesto, že jsme nezvítězili ani nestáli „na bedně" považuji to za velký úspěch občanů města Vimperk. V soutěži je hodnoceno více jak 6 000 obcí a Vimperk byl jediným zástupcem Jihočeského kraje. Takže vimperáci gratuluji a děkuji.

 

 

Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru ŽP

 

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku