Datum stránky: 7.4.2016

Chcete svézt bioodpad?

Žádáme občany, pokud by chtěli svézt bioodpad ze svých zahrádek, ať se mezi sebou v ulici domluví, abychom do stejné ulice nemuseli přistavovat kontejner vícekrát,  a zavolají na tato telefonní čísla:  388 402 229, 602 527 070, Marie Hejlková,odbor ŽP. V tomto případěbude přistaven kontejner zdarma. Na základě této  domluvy v určených termínech, nejpozději však do 15.05.2016, přistavíme  do ulice s rodinnými domy velkoobjemový kontejner a občané do něj uloží  bioodpad ze zahrádek: listí, suchou trávu, ořezané větve, přebytky zahradních kompostů. Pokud si kontejner objedná jednotlivec, bude muset jeho přistavení a odvoz zaplatit Městským službám

Dále je možno k zahrádkářským koloniím osadit na žádost většího počtu občanů  velkoobjemové kontejnery, které na zavolání odvezou Městské služby.

Pokud byste z vlastní iniciativy uklízeli na městských pozemcích, za což Vám velmi děkujeme, můžete volat na objednání odvozu přímo na toto telefonní číslo: 606 664 949, Ing. Jan Král – Městské služby Vimperk s.r.o.

Aby tyto služby mohly být i nadále poskytovány,  udržujte, prosím,  čistotu bioodpadů (bez kamení, plastů, železa a dalších nerozložitelných příměsí).

Na závěr bychom Vám ještě chtěli připomenout, že bioodpad si můžete rovněž odvézt sami na Kompostárnu Vimperk, která je pro veřejnost v provozu od 1.dubna. Bližší informace naleznete na  www.vimperk.cz.

 

Marie Hejlková, OŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku