Datum stránky: 7.4.2016

Chcete svézt bioodpad?

Žádáme občany, pokud by chtěli svézt bioodpad ze svých zahrádek, ať se mezi sebou v ulici domluví, abychom do stejné ulice nemuseli přistavovat kontejner vícekrát,  a zavolají na tato telefonní čísla:  388 402 229, 602 527 070, Marie Hejlková,odbor ŽP. V tomto případěbude přistaven kontejner zdarma. Na základě této  domluvy v určených termínech, nejpozději však do 15.05.2016, přistavíme  do ulice s rodinnými domy velkoobjemový kontejner a občané do něj uloží  bioodpad ze zahrádek: listí, suchou trávu, ořezané větve, přebytky zahradních kompostů. Pokud si kontejner objedná jednotlivec, bude muset jeho přistavení a odvoz zaplatit Městským službám

Dále je možno k zahrádkářským koloniím osadit na žádost většího počtu občanů  velkoobjemové kontejnery, které na zavolání odvezou Městské služby.

Pokud byste z vlastní iniciativy uklízeli na městských pozemcích, za což Vám velmi děkujeme, můžete volat na objednání odvozu přímo na toto telefonní číslo: 606 664 949, Ing. Jan Král – Městské služby Vimperk s.r.o.

Aby tyto služby mohly být i nadále poskytovány,  udržujte, prosím,  čistotu bioodpadů (bez kamení, plastů, železa a dalších nerozložitelných příměsí).

Na závěr bychom Vám ještě chtěli připomenout, že bioodpad si můžete rovněž odvézt sami na Kompostárnu Vimperk, která je pro veřejnost v provozu od 1.dubna. Bližší informace naleznete na  www.vimperk.cz.

 

Marie Hejlková, OŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku