Datum stránky: 21.6.2017

Červená tečka.

Možná jste si při procházce městem všimli, že na některých stromech se ve spodní části kmene objevila červená tečka. Možná jste se podívali na vedlejší strom a tam byla tečka modrá, bílá nebo žlutá. Co to znamená? Mohu Vás uklidnit – nejedná se o žádnou novou hru ani si nikdo z nudy nečmárá po stromech. To jen já. Pokusím se Vám vysvětlit, co tečky znamenají.

V roce 2010 nechal odbor životního prostředí zpracovat inventarizaci a hodnocení stromů ve městě. Zaevidováno bylo téměř 900 stromů uvnitř města. Důvodem zpracování tohoto dokumentu byla snaha dostat stromy tzv. pod kontrolu a zajistit jejich pravidelnou a evidovanou kontrolu a údržbu, a to jednak z důvodu péče o strom, ale také z důvodu bezpečnosti. Každý strom byl změřen, byl popsán jeho zdravotní stav, vitalita, provozní bezpečnost a řada dalších parametrů. Zároveň byla pořízena fotografie a tyto informace byly převedeny formou pasportu do městského mapového informačního systému.

Součástí inventarizace bylo i sestavení plánu péče o tyto stromy. U každého stromu byl navržen způsob ošetření a také tzv. naléhavost - jednoduše řečeno co a kdy se má s daným stromem udělat. Předpokladem plánu je, že ke každému stromu se vracíme vždy po 5 až 6 letech. Z uvedeného vyplývá, že se k některým stromům dostáváme již podruhé a tak na stromech můžete nalézt dvě různě barevné tečky. Tento systém má i další velkou výhodu – pomocí informačního systému si zjistíme, které stromy jsou určeny v letošním roce k ošetření a na základě toho připravíme výběrové řízení a vybereme firmu na jejich ošetření. Nutným podkladem pro výběrové řízení je i označení stromů určených k ošetření v terénu. A tak letos najdete červené tečky na 98 stromech.

 

Vimperské aleje 

 

 

Ing. Josef Kotál

odbor ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku