Datum stránky: 21.6.2017

Červená tečka.

Možná jste si při procházce městem všimli, že na některých stromech se ve spodní části kmene objevila červená tečka. Možná jste se podívali na vedlejší strom a tam byla tečka modrá, bílá nebo žlutá. Co to znamená? Mohu Vás uklidnit – nejedná se o žádnou novou hru ani si nikdo z nudy nečmárá po stromech. To jen já. Pokusím se Vám vysvětlit, co tečky znamenají.

V roce 2010 nechal odbor životního prostředí zpracovat inventarizaci a hodnocení stromů ve městě. Zaevidováno bylo téměř 900 stromů uvnitř města. Důvodem zpracování tohoto dokumentu byla snaha dostat stromy tzv. pod kontrolu a zajistit jejich pravidelnou a evidovanou kontrolu a údržbu, a to jednak z důvodu péče o strom, ale také z důvodu bezpečnosti. Každý strom byl změřen, byl popsán jeho zdravotní stav, vitalita, provozní bezpečnost a řada dalších parametrů. Zároveň byla pořízena fotografie a tyto informace byly převedeny formou pasportu do městského mapového informačního systému.

Součástí inventarizace bylo i sestavení plánu péče o tyto stromy. U každého stromu byl navržen způsob ošetření a také tzv. naléhavost - jednoduše řečeno co a kdy se má s daným stromem udělat. Předpokladem plánu je, že ke každému stromu se vracíme vždy po 5 až 6 letech. Z uvedeného vyplývá, že se k některým stromům dostáváme již podruhé a tak na stromech můžete nalézt dvě různě barevné tečky. Tento systém má i další velkou výhodu – pomocí informačního systému si zjistíme, které stromy jsou určeny v letošním roce k ošetření a na základě toho připravíme výběrové řízení a vybereme firmu na jejich ošetření. Nutným podkladem pro výběrové řízení je i označení stromů určených k ošetření v terénu. A tak letos najdete červené tečky na 98 stromech.

 

Vimperské aleje 

 

 

Ing. Josef Kotál

odbor ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku