Archiv aktualit Odboru životního prostředí MÚ Vimperk

červenec

Otevření Re-use centra - 31.7.2020

31.7.2020

Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil a Re-use centra

V loňském roce získalo město Vimperk prostřednictvím Svazu měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení tří mobilních buněk.

Nová obecně závazná vyhláška města Vimperk

1.7.2020

Nová obecně závazná vyhláška města Vimperk

V měsíci červenci 2020 vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláška o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, jejíž vydání odsouhlasilo Zastupitelstvo města Vimperk na svém zasedání dne 29.6.2020.

květen

Provoz Sběrného dvora ve Vimperku – obnoven od 14.4.2020

21.5.2020

Deratizace 2020

V termínu od 25.05.2020 do 25.07.2020 proběhne na území města Vimperk deratizace

duben

Kompostárna ve Vimperku otevřena od 7.4.2020

7.4.2020

Kompostárna ve Vimperku otevřena od 7.4.2020

Kompostárna ve Vimperku otevřena od 7.4.2020

Provoz Sběrného dvora ve Vimperku – obnoven od 14.4.2020

7.4.2020

Provoz Sběrného dvora ve Vimperku – obnoven od 14.4.2020

Provoz Sběrného dvora ve Vimperku – obnoven od 14.4.2020

březen

Jak se má nyní správně nakládat s komunálním odpadem

31.3.2020

Jak se má nyní správně nakládat s komunálním odpadem

Jak se má nyní správně nakládat s komunálním odpadem u zdravých lidí, u lidí v karanténě a lidí s potvrzenou nákazou onemocnění COVID-19

VÝZVA - Nevhazujte použité roušky do kontejnerů na plast a papír!

25.3.2020

VÝZVA - Nevhazujte použité roušky do kontejnerů na plast a papír!

Nevhazujte použité roušky do kontejnerů na plast a papír! Použité roušky od občanů patří do směsného komunálního odpadu.

Hodina Země

25.3.2020

Hodina Země

Ve Vimperku již podesáté zhasne zámek i zvonice.

Provoz sběrného dvora Vimperk - omezen

24.3.2020

Provoz sběrného dvora Vimperk - omezen

Z důvodu karantény ČR dochází k omezení provozu Sběrného dvora (SD) ve Vimperku. SD bude v době od 24.3.2020 do odvolání uzavřen.

Provoz Kompostárny ve Vimperku - omezen

20.3.2020

Provoz Kompostárny ve Vimperku - omezen

Z důvodu karantény ČR dochází k uzavření provozu Kompostárny ve Vimperku pro veřejnost od 20.3.2020 do odvolání.

leden

Poděkování ZŠ TGM Vimperk

16.1.2020

Poděkování ZŠ TGM Vimperk

Velice děkujeme ZŠ TGM Vimperk, která prostřednictvím paní Mgr. Alžběty Rűckerové zorganizovala charitativní sbírku pro vimperské záchytné kotce pro psy.

Svoz vánočních stromků 2020

6.1.2020

Svoz vánočních stromků 2020

Svoz vánočních stromků proběhne 10.1. a 17.1.2020.

prosinec

Přesun agendy zemědělských podnikatelů

31.12.2019

Přesun agendy zemědělských podnikatelů

Informujeme veřejnost, že s platností od 2.1.2020 přechází agenda vedení evidence zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, z odboru životního prostředí na odbor obecní živnostenský úřad.

Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích 2019

19.12.2019

Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích 2019

O vánočních svátcích od 24.12. do 26.12. 2019 a 1.1.2020 proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

Informace vlastníkům lesů - příspěvek státu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

18.12.2019

Informace vlastníkům lesů - příspěvek státu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Po složitých jednáních SVOL (sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR ) s představiteli Ministerstva zemědělství, vlády a parlamentu se podařilo vyjednat finanční příspěvek státu pro vlastníky nestátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31.12.2018, který by jim měl pomoci při obnově lesních porostů vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví v uvedeném období. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR je dobrovolnou organizací s celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. V současné době je ve SVOL organizováno 665 přímých členů (1300 vlastníků) s celkovou výměrou 532.4 tis. ha lesa, což je 20 % výměry všech lesů v republice.

říjen

Obnova aleje v Hrabicích

24.10.2019

Obnova aleje v Hrabicích

Dne 17.10.2019 proběhla akce, při níž bylo nasázeno 30 stromů.

Změna provozní doby sběrného dvora

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

Deratizace - podzim 2019

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

září

Separační nádoby na kov

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

Povinné čipování psů

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. – sbírá vysloužilé elektrozařízení

20.9.2019

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. – sbírá vysloužilé elektrozařízení

Město Vimperk má od počátku tohoto roku uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., který zajišťuje odvoz a recyklaci drobných a velkých domácích elektrospotřebičů ze sběrného dvora ve Sklářské ulici

srpen

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

červenec

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

Ze života ŽP - Červen

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

1.7.2019

Svoz komunálního odpadu 5.7. 2019 a provoz sběrného dvora 5.7. a 6.7.2019

5.7. 2019 proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů. Sběrný dvůr ve Sklářské ulici bude 5.7. a 6.7.2019 mimo provoz.

červen

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

Třídění odpadů se vyplatí

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

Ze života ŽP - Květen

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

květen

Nabídka nádob na BIOODPAD

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

15.5.2019

Deratizace - jaro 2019

V termínu od 15.5.2019 do 20.7.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodav

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

1.5.2019

Ze života ŽP - Duben

V minulém čísle VN jsem Vás pozval na rozkvetlé náměstí a jsem rád, že mohu zopakovat: „Přijďte, krásně kvete!“. Jen si neodpustím malou poznámku. V prostřední části narcisy úplně dobře nenarostly a to díky jedné paní, která chodila venčit své psy právě do místa, kde jsme narcisy vysadili. Takže děkujeme a snad už pochopí.

duben

Svoz komunálního odpadu 1. a 8. 5. 2019 a provoz sběrného dvora

29.4.2019

Svoz komunálního odpadu 1. a 8. 5. 2019 a provoz sběrného dvora

O květnových státních svátcích - 1.5. a 8.5. 2019 proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

Náměstí kvete

24.4.2019

Náměstí kvete

Do Vimperka dorazilo jaro a společné úsilí odboru ŽP a Městských služeb bylo odměněno rozkvetlým náměstím.

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

16.4.2019

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

O velikonočních svátcích - 19.4.2019 a 22.4.2019 - proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

bio

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

1.4.2019

Ze života ŽP - Březen

Vážení čtenáři, na tomto místě se Vám pokusím přinášet informace z oblastí, které má odbor životního prostředí na starosti a týkají se života ve Vimperku. Budou to informace o tom, co se stalo, co připravujeme, co nového nás čeká. K těm hlavním oblastem, které má náš odbor na starosti patří odpady, městská zeleň, dětská hřiště, mobiliář a péče o toulavé psy.

březen

Nekrm brouka

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

Veřejné jednání o možnosti vybudování dětského hřiště Homolka

11.3.2019

Veřejné jednání o možnosti vybudování dětského hřiště Homolka

Rádi bychom Vás pozvali na jednání o možnosti vybudování dětského hřiště na Homolce. V úvahu přichází dvě stanoviště, o kterých budeme jednat.

únor

Výzva a prosba

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

leden

Svoz vánočních stromků

7.1.2019

Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků proběhne 11.1. a 18.1.2019. Žádáme občany, aby stromky umístili k odpadovým nádobám. Stromky budou svezeny odděleně od komunálního odpadu.

VIMPERÁCI GRATULUJEME A DĚKUJEME. ZVÍTĚZILI JSTE!

1.1.2019

VIMPERÁCI GRATULUJEME A DĚKUJEME. ZVÍTĚZILI JSTE!

Umístili jste se na 1. místě v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje „Jihočeši třídí odpady 2018“ v kategorii měst nad 7 000 obyvatel v rámci celého Jihočeského kraje a Město Vimperk je tedy opět nejlépe třídícím městem Jihočeského kraje pro rok 2018.

prosinec

Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích 2018

31.12.2018

Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích 2018

O vánočních svátcích proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

Oznámení ceny svozu odpadu pro podnikatele na rok 2019

17.12.2018

Oznámení ceny svozu odpadu pro podnikatele na rok 2019

Cena je stanovena na základě skutečných nákladů za rok 2018 a je schválena usnesením č. 1076 Rady města Vimperk ze dne 31.10.2018.

říjen

Použití přípravku Vaztac les k neprofesionálnímu použití

1.10.2018

Použití přípravku Vaztac les k neprofesionálnímu použití

Použití přípravku Vaztac Aktiv k neprofesionálnímu použití

1.10.2018

Použití přípravku Vaztac Aktiv k neprofesionálnímu použití

srpen

Informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů (kůrovec)

30.8.2018

Informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů (kůrovec)

červenec

Deratizace 25.5.2018 do 10.7.2018

10.7.2018

Deratizace 25.5.2018 do 10.7.2018

V termínu od 25.5.2018 do 10.7.2018 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců. Město Vimperk hradí ze svého rozpočtu deratizaci na veřejných prostranstvích, v teplovodech a v objektech v majetku města. Objekty, v nichž bude deratizace prováděna, budou viditelně označeny. Žádáme všechny občany (fyzické osoby), které vlastní rodinný domek, či jinou nemovitost, aby se připojili k této akci a zajistili deratizaci svého objektu.

červen

Osvědčení o úspoře emisí

8.6.2018

Osvědčení o úspoře emisí

duben

Svoz komunálního odpadu 1. a 8. 5. 2018

30.4.2018

Svoz komunálního odpadu 1. a 8. 5. 2018

O květnových svátcích - 1.5. a 8.5. 2018 proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

Kam se ztratily kontejnery na tříděný odpad

13.4.2018

Kam se ztratily kontejnery na tříděný odpad

Možná jste se vypravili do ulice Kaplířova (u MP) vzorně odložit tříděný odpad a na místě jste zjistili, že tam kontejnery nejsou. Já doufám, že jste na místě našli ceduli, která Vám ukázala, kde kontejnery najdete.

Neparkujte prosím!

13.4.2018

Neparkujte prosím!

Vážení občané, chtěl bych Vás touto cestou požádat, abyste ve dnech 16. a 17. 4. 2018 v době od 8 do 16 hodin neparkovali v řadě pod svahem na velkém parkovišti nad ulicí Luční.

KOMPOSTÉRY ZAHRÁDKÁŘI POZOR!

10.4.2018

KOMPOSTÉRY ZAHRÁDKÁŘI POZOR!

březen

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2018

29.3.2018

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2018

O velikonočních svátcích - 30.3.2018 a 2.4.2018 proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

K Hodině Země 2018 se opět připojuje i Vimperk

22.3.2018

K Hodině Země 2018 se opět připojuje i Vimperk

I v roce 2018 se Vimperk připojí ke kampani Hodina Země 2018, a to zhasnutím nasvícení Vimperského zámku a Městské zvonice na náměstí Svobody. Stane se tak v sobotu 24. 3. 2018 od 20:30 do 21:30 hodin.

Máte zájem o kompostér? POZOR!!! POSLEDNÍCH 9 KOMPOSTÉRŮ!!!

21.3.2018

Máte zájem o kompostér? POZOR!!! POSLEDNÍCH 9 KOMPOSTÉRŮ!!!

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2018.

21.3.2018

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2018.

O velikonočních svátcích - 30.3.2018 a 2.4.2018 proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

leden

Nápad na novoroční předsevzetí

10.1.2018

Nápad na novoroční předsevzetí

Nejsem příznivcem ohňostrojů, a to nemám doma žádné zvíře, které by při silvestrovské kanonádě trpělo hlukem. Jednak si myslím, že se dají peníze na nákup světlic a dělobuchů využít daleko účelněji, a dále během své vojenské služby jsem často přicházel do styku s výbušninami, takže si dovedu barvitě představit, jaké nezvratné a těžké zranění dokážou způsobit.

Máte zájem o kompostér?

5.1.2018

Máte zájem o kompostér?

Město Vimperk opět využilo nabídky SMOJK (Svaz měst a obcí Jihočeského kraje), který získal dotaci na pořízení zahradních kompostérů a objednalo 100 ks těchto kompostérů o objemu 1 050 l. Kompostéry již máme na skladě, předpokládaný termín jejich předání zájemcům je leden 2018.

Svoz vánočních stromků

2.1.2018

Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků proběhne 8.1. a 15.1.2018. Pokud se někdo opozdí, může donést stromek do sběrného dvora.

prosinec

Svoz komunálního odpadu v pondělí 1.1.2018

28.12.2017

Svoz komunálního odpadu v pondělí 1.1.2018

Vážení občané, oznamujeme Vám, že v pondělí 1.1.2018, přestože je státní svátek, proběhne svoz komunálního odpadu. V následujících dnech bude svoz odpadů probíhat dle platného harmonogramu.

VIMPERÁCI GRATULUJEME A DĚKUJEME. ZVÍTĚZILI JSTE!

13.12.2017

VIMPERÁCI GRATULUJEME A DĚKUJEME. ZVÍTĚZILI JSTE!

Umístili jste se na 1. místě v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje „Jihočeši třídí odpady 2017“

listopad

Provozní doba SD

3.11.2017

Provozní doba SD

Sběrný dvůr ve Sklářské ulici bude v době státních svátků uzavřen.

Nabídka kompostérů

3.11.2017

Nabídka kompostérů

Město Vimperk opět využilo nabídky SMOJK (Svaz měst a obcí Jihočeského kraje), který získal dotaci na pořízení zahradních kompostérů a objednalo 100 ks těchto kompostérů o objemu 1 050 l. Předpokládaný termín jejich dodání je listopad – prosinec 2017.

říjen

Deratizace

27.10.2017

Deratizace

V termínu od 1.11.2017 do 10.12.2017 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

září

Upozornení na pozastavení těžby dříví

15.9.2017

Upozornení na pozastavení těžby dříví

Ministerstvo vydalo návrh opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)

srpen

Informace pro občany o těžbě u Sudslavické stezky

16.8.2017

Informace pro občany o těžbě u Sudslavické stezky

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí informuje občany, že na lesním pozemku p.č. 395/7, k.ú. Výškovice u Vimperka v prostoru „Sudslavické stezky“ probíhá těžba stromů napadených kůrovcem.

květinová louka

4.8.2017

Pozvánka na květinovou louku

Příroda nás nezklamala a i přes značné sucho louka v těchto dnech krásně vykvetla a zároveň se stala domovem a místem pro návštěvu stovek (možná tisíců) drobných živočichů.

Kam co patří

4.8.2017

Kam co patří

S příchodem prázdnin se nám znovu ukazuje jeden z velkých nešvarů ve Vimperku – pořádek okolo nádob na odpady.

červenec

Deratizace v ulici Karla Weise

14.7.2017

Deratizace v ulici Karla Weise

Město Vimperk žádá občany žijící v ulici K. Weise, kde došlo ke zvýšenému výskytu hlodavců, aby dodržovali bezpečnostní pokyny na výstražných nálepkách, které je informují o probíhající deratizaci.

červen

Červená tečka

21.6.2017

Červená tečka

Možná jste si při procházce městem všimli, že na některých stromech se ve spodní části kmene objevila červená tečka. Možná jste se podívali na vedlejší strom a tam byla tečka modrá, bílá nebo žlutá. Co to znamená? Mohu Vás uklidnit – nejedná se o žádnou novou hru ani si nikdo z nudy nečmárá po stromech. To jen já. Pokusím se Vám vysvětlit, co tečky znamenají.

Barevný den s odpady se vydařil

19.6.2017

Barevný den s odpady se vydařil

Akce se zúčastnily první a druhé třídy vimperských základních škol a odpoledne přišli také rodiče s menšími dětmi.

Barevný den s odpadem

8.6.2017

Barevný den s odpadem

V loňském roce si připsali obyvatelé Vimperka další vítězství v celokrajské soutěži obcí a měst zapojených v systému EKO-KOM - Jihočeské třídění 2016 v kategorii měst nad 7 tisíc obyvatel. K prvnímu místu náležel šek v hodnotě 24 tisíc korun. Za tyto peníze Město Vimperk ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM pořádá Barevný den s odpadem.

duben

Aktualita

13.4.2017

Jaro na zahradě

Prosíme, dávejte pozor při jarním úklidu a pálení na zahradě! Tohoto ježka západního k nám o víkendu přivezly dvě nálezkyně ze Slavkova.

Poděkování ZŠ Smetanova Vimperk

11.4.2017

Poděkování ZŠ Smetanova Vimperk

Velice děkujeme ZŠ Smetanova Vimperk, která prostřednictvím paní Mgr. Pokorné zorganizovala charitativní sbírku pro vimperské záchytné kotce pro psy.

březen

Jarní úklid 2017

27.3.2017

Jarní úklid 2017

Jménem města Vimperk a jménem firmy Městské služby Vimperk, s.r.o. si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při „Jarním úklidu“, který bude probíhat ve spádových obcích města Vimperk, v každé osadě budou kontejnery přistaveny 1 den v těchto termínech

Vimperk se tradičně připojí k HODINĚ ZEMĚ

22.3.2017

Vimperk se tradičně připojí k HODINĚ ZEMĚ

Do tmy se ponoří v sobotu 25. března 2017 od 20:30 do 21:30 hodin městská zvonice a vimperský zámek. Bude to již poosmé, kdy se tak město připojuje k celosvětové kampani HODINA ZEMĚ.

Vývoz kontejnerů na sklo

7.3.2017

Vývoz kontejnerů na sklo

Chtěli bychom informovat občany, že vývoz kontejnerů na sklo proběhne jakmile bude opraveno svozové auto. Doufáme, že svoz proběhne do 10.3.2017.

leden

Svoz vánočních stromků

5.1.2017

Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků proběhne 9.1. a 16.1.2017, když počasí dovolí.

prosinec

Poděkování ZŠ TGM

19.12.2016

Poděkování ZŠ TGM

Velice děkujeme ZŠ TGM Vimperk, která prostřednictvím paní Mgr. Alžběty Rűckerové zorganizovala v rámci Rozsvícení stromu u ZŠ TGM charitativní sbírku pro opuštěná zvířata z Vimperka a okolí.

Svoz komunálního odpadu

19.12.2016

Svoz komunálního odpadu

O vánočních svátcích - 26.12.2016 proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

Tašky na třídění odpadů

19.12.2016

Tašky na třídění odpadů

A teď, vážení poplatníci, pozor! V roce 2017 jsme pro vás připravili malý dárek jako odměnu za vítězství v soutěži Jihočeši třídí odpady 2016 a zároveň jako poděkování za Váš vzorný přístup ke třídění odpadů.

listopad

Deratizace v ulici K. Weise

21.11.2016

Deratizace v ulici K. Weise

Vzhledem ke zvýšenému výskytu hlodavců v ulici K. Weise, žádáme občany žijící v této lokalitě, aby dodržovali bezpečnostní pokyny na výstražných nálepkách

Vývoz popelnic na bioodpady v zimě

16.11.2016

Vývoz popelnic na bioodpady v zimě

Vývoz popelnic na bioodpady bude v zimním období od 1.12.2016 do 31.3.2017 probíhat ve čtvrtek v sudé týdny.

Oznámení ceny svozu odpadu - podnikatelé

11.11.2016

Oznámení ceny svozu odpadu - podnikatelé

Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2017 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

říjen

Deratizace

31.10.2016

Deratizace

V termínu od 1.11.2016 do 10.12.2016 probíhá na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

Přestaňte kouřit, pojďte topit!

6.10.2016

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu.

srpen

Kam odevzdat staré pneumatiky?

4.8.2016

Kam odevzdat staré pneumatiky?

Chtěli bychom informovat občany o další možnosti odevzdávání starých pneumatik. Od 1. srpna 2016 můžete pneumatiky odevzdávat ve firmě ČSAD JIHOTRANS a.s. ve Špidrově ulici čp. 80.

červenec

Dětské hřiště u Volyňky je již v provozu

18.7.2016

Dětské hřiště u Volyňky je již v provozu

Víceúčelová herní sestava pro malé děti a lanová pyramida pro větší nahradily na dětském hřišti u Volyňky původní herní prvek, který musel být na podzim z bezpečnostních důvodů odstraněn. Hřiště je již několik dní v provozu. Ještě přibudou lavičky. Město Vimperk do jeho obnovy investovalo přes milion korun.

Hřiště ještě musí projít odbornou kontrolou

4.7.2016

Hřiště ještě musí projít odbornou kontrolou

I když dětské hřiště u Volyňky, kam v uplynulých dnech byla instalována nová herní sestava a provazová pyramida, vypadá, že už je hotové, ještě bude třeba chvilka strpení. Pár dnů si vyžádá dokončení terénních úprav včetně obnovy trávníku. Následně musí být hřiště odborně zkontrolováno, zda vyhovuje přísným bezpečnostním požadavkům.

červen

Stromům v alejích po obnově se daří dobře

17.6.2016

Stromům v alejích po obnově se daří dobře

Celkem 208 ošetřených a 115 nově vysázených stromů, odstranění náletových, prostorově nevhodných a nemocných dřevin, takový byl výsledek vloni uskutečněné obnovy tří nejstarších městských alejí ve Vimperku.

Ve Vimperku bude otevřeno street workoutové hřiště

10.6.2016

Ve Vimperku bude otevřeno street workoutové hřiště

Víte nebo nevíte, co je to street workout? Chcete si zacvičit a zaposilovat vlastní vahou s profesionály? Pak určitě přijďte na slavnostní otevření nového street workoutového hřiště v letním sportovním areálu ve Vimperku. V pátek 10. června od 14 hodin zde bude připravena exhibice workoutu a různé soutěže.

květen

Aktualita

24.5.2016

Otevření hřiště

V Aleji absolventů přibudou další tři stromy

23.5.2016

V Aleji absolventů přibudou další tři stromy

Alej absolventů ve Vimperku se i letos rozroste o další tři stromy. Na začátku června je zde vysadí deváťáci z obou vimperských škol . Dubová alej, která už napořád bude absolventům připomínat jejich školní docházku, se nachází v severovýchodní části města u řeky Volyňky při cestě k někdejší továrně Jitona.

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení?

3.5.2016

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem.

duben

Jarní úklid

19.4.2016

Jarní úklid

Nabídka nádob na BIOODPAD

18.4.2016

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Jedná se o speciální hnědé popelnice o objemu 240 l.

Chcete svézt bioodpad?

7.4.2016

Chcete svézt bioodpad?

Žádáme občany, pokud by chtěli svézt bioodpad ze svých zahrádek, ať se mezi sebou v ulici domluví, abychom do stejné ulice nemuseli přistavovat kontejner vícekrát, a zavolají na tato telefonní čísla: 388 402 229, 602 527 070, Marie Hejlková, odbor ŽP.

Využití kompostárny Vimperk

7.4.2016

Využití kompostárny Vimperk

Připomínáme všem občanům Vimperka a jeho osad, že mohou využít služeb Kompostárny Vimperk, kde mohou ukládat veškerý bioodpad. Pro občany s trvalým pobytem ve Vimperku a jeho osadách je uložení zdarma.

Nabídka posledních 9 kompostérů

7.4.2016

Nabídka posledních 9 kompostérů

Město Vimperk získalo dotaci na pořízení zahradních kompostérů. V současné době zbývá 9 posledních kompostérů o objemu 900 l.

březen

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2016 a provoz Sběrného dvora.

15.3.2016

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2016 a provoz Sběrného dvora.

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2016 bude probíhat dle harmonogramu. Sběrný dvůr bude otevřen v pátek 25.3.2016 a pak až v úterý 29.3.2016.

únor

Máte zájem o kompostér?

29.2.2016

Máte zájem o kompostér?

Město Vimperk získalo dotaci na pořízení zahradních kompostérů a objednalo 100 ks těchto kompostérů o objemu 800 l. Předpokládaný termín jejich vydávání je druhá polovina března 2016.

Vimperáci gratulujeme a děkujeme. Zvítězili jste!

2.2.2016

Vimperáci, gratulujeme a děkujeme. Zvítězili jste!

Umístili jste se na 1. místě v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje „Jihočeši třídí odpady 2015“ v kategorii měst s více než 7 000 obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje a Město Vimperk je tedy nejlépe třídícím městem Jihočeského kraje pro rok 2015.

Jaký byl rok 2015 ve Vimperku v oblasti životního prostředí?

2.2.2016

Jaký byl rok 2015 ve Vimperku v oblasti životního prostředí?

Další rok je za námi a dovolte mi, abych uplynulý rok s malým zpožděním zhodnotil. Hodnocení takto široké oblasti je velmi problematické a bude vždy subjektivní. Každý z nás má jinou zkušenost, jiný pohled na věc, jiné množství objektivních informací k dané problematice. Pokusím se držet faktů a na závěr se trochu zamyslet nad budoucností.

leden

Svoz vánočních stromků

5.1.2016

Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků proběhne 11.1. a 18.1.2016. Žádáme občany, aby stromky umístili k odpadovým nádobám, budou svezeny odděleně od komunálního odpadu.

prosinec

Ve Vimperku jsme třídili nejlépe

16.12.2015

Ve Vimperku jsme třídili nejlépe

Vimperští třídí odpad nejlépe! Město Vimperk bylo včera 15. prosince vyhlášeno vítězem soutěže Jihočeské třídění 2015 v kategorii měst nad 7 000 obyvatel. Pořadateli soutěže jsou společnost EKO-KOM a Jihočeský kraj. Vítězi náleží odměna v hodnotě 24 tisíc korun. Za tu pracovníci odboru životního prostředí pořídí pět laviček na nábřeží Volyňky a tři nové nádoby na tříděný odpad.

listopad

Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“

24.11.2015

Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“

Zajímáte se o tzv. kotlíkové dotace? Pak si jistě nenechte ujít seminář k dotačnímu programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“. Uskuteční se dne 30. 11. 2015 od 16:00 hodin v komunitní místnosti zdravotně postižených a seniorů, SNP 559, Prachatice.

Veřejná zakázka na zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky menších lesů

23.11.2015

Veřejná zakázka na zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky menších lesů

Město Vimperk vypsalo veřejnou zakázku na zpracování lesních hospodářských osnov pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Vimperk na desetileté období od 1. ledna 2017. Hospodářské osnovy se budou týkat téměř čtyř tisíc hektarů lesa. Jde o lesní plochy, které jsou ve vlastnictví právnických a fyzických osob, jejichž les není větší než 50 hektarů.

Kotlíkové dotace startují, kam se obrátit pro radu?

19.11.2015

Kotlíkové dotace startují, kam se obrátit pro radu?

Jihočeské domácnosti získají díky „kotlíkovým dotacím“ zpět 70 až 85 procent uznatelných nákladů na výměnu starého, neekologického kotle na pevná paliva za modernější systém vytápění. Domácnosti mohou vyměnit svůj stávající kotel s ručním přikládáním za moderní, nízkoemisní kotel na uhlí, biomasu nebo jejich kombinaci, plynový kondenzační kotel nebo za tepelné čerpadlo.

V ORP Vimperk třídíme nejlépe

18.11.2015

V ORP Vimperk třídíme nejlépe

Věcné dary v hodnotě 40 tisíc korun si mezi sebou rozdělily tři obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje. v Odpadové soutěži jihočeských ORP 2015 získala celkové vítězství ORP Vimperk druhá byla ORP Strakonice a na třetím místě se umístila ORP Týn nad Vltavou.

Třídění bioodpadu má ve Vimperku zelenou

13.11.2015

Třídění bioodpadu má ve Vimperku zelenou

Nový nákladní vůz bude v roce 2016 svážet bioodpad ve Vimperku. Město uspělo s žádostí o dotaci z Operačního programu životní prostředí a získalo 4,8 milionu korun na nákup vozu, deseti velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a také stovku kompostérů.

říjen

Kotlíkové dotace

5.10.2015

Kotlíkové dotace

V průběhu září tohoto roku byly spuštěny nové webové stránky pro kotlíkové dotace. Na těchto stránkách naleznete kontakty na příslušné pracovníky, prezentace ze semináře, aktuality ...

srpen

Vimperské aleje porostou i pro další generace

24.8.2015

Vimperské aleje porostou i pro další generace

Vimperské městské aleje čeká významná změna. Odboru životního prostředí se podařilo získat téměř milionovou dotaci na jejich obnovu. Do konce roku zmizí nemocné stromy, které by mohly při pádu ohrozit zdraví lidí i bezpečnost silničního provozu. Pryč budou i nevhodné náletové dřeviny. 208 stromů se dočká ošetření, vysadí se 115 nových stromů. Jedná se o dlouhodobé řešení stavu těchto alejí, které zajistí jejich zdraví i dobrý vzhled pro naše vnuky.

Chcete peníze na výměnu kotle?

21.8.2015

Chcete peníze na výměnu kotle?

Dne 15. 7. 2015 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace".

Nová odpadová vyhláška města Vimperk

12.8.2015

Nová odpadová vyhláška města Vimperk

Chtěli bychom informovat občany města Vimperk a jeho částí, že dne 23.7.2015 vstoupila v platnost nová Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.

červen

Zahradní kompostéry - výdej

16.6.2015

Zahradní kompostéry - výdej

Město Vimperk Vám oznamuje, že výdej kompostérů, které jste si u nás objednali, proběhne ve dnech 22.6. a 24.6.2015 od 14,30 do 16,30 hodin ve skladu v areálu Městských služeb Vimperk s.r.o., Podzámčí 612.

květen

Pár lučních květů v tom horkém létu ...

18.5.2015

Pár lučních květů v tom horkém létu ...

14. května jsme oseli nově vznikající květnatou louku na nábřeží Volyňky speciální směsí bylin a travin. Do budoucna tak snad položíme základ pestře a bohatě kvetoucí louce, která se stane nejen potěchou pro naše oči, ale i domovem pro řadu drobných živočichů z hmyzí říše.

Stromy absolventů 2015

18.5.2015

Stromy absolventů 2015

Již pátým rokem budou žáci 9. tříd vimperských základních škol sázet stromy, které se stanou vzpomínkou a místem, kam se po letech mohou absolventi ZŠ vracet při svých srazech.

Sklapne pastička ?

5.5.2015

Deratizace Vimperka

V termínu od 10.5.2015 do 20.6.2015 probíhá na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců. Město Vimperk hradí ze svého rozpočtu deratizaci na veřejných prostranstvích, v teplovodech a v objektech v majetku města. Objekty, v nichž bude deratizace prováděna, budou viditelně označeny.

duben

Ochránci přírody spolu s dětmi z vimperských mateřských škol uklidili kousek přírody

29.4.2015

Ochránci přírody spolu s dětmi z vimperských mateřských škol uklidili kousek přírody

V rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme svět!“ uspořádala ZO ČSOP Šumava spolu s Mateřskou školou Klostermannova a jejím odloučeným pracovištěm Mírová akci zaměřenou na úklid nepořádku a sesbírání povalujících se odpadků v lokalitě Rokle u Vimperka.

Svoz komunálního odpadu o velikonocích

2.4.2015

Svoz komunálního odpadu o velikonocích

Informace - svoz komunálního odpadu na velikonoční pondělí 6.4.2015 – proběhne dle platného harmonogramu svozu odpadů.

březen

Vimperský zámek při nočním osvětlení (foto J. Hromas)

25.3.2015

Vimperk se připojí opět po roce k HODINĚ ZEMĚ

Již pošesté se ponoří dvě vimperské památky do tmy. Stane se tak v sobotu 28. března 2015 od 20:30 do 21:30 hodin. Svá světla zhasnou Vimperský zámek a Městská zvonice, a to v rámci celosvětové kampaně HODINA ZEMĚ 2015.

Jarní úklid ve spádových obcích města Vimperk

13.3.2015

Jarní úklid ve spádových obcích města Vimperk

Jménem města Vimperk a jménem firmy Městské služby Vimperk, s.r.o. si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při „Jarním úklidu", který bude probíhat ve spádových obcích města Vimperk...

únor

Kudy kam s odpady

2.2.2015

Kudy kam s odpady

Navazuji na článek „Jaký byl rok 2014 ve Vimperku v oblasti životního prostředí?“ a pokusím se zhodnotit rok 2014 a zamyslet se nad dalším vývojem odpadového hospodářství v našem městě.

Jedle

2.2.2015

Jaký byl rok 2014 ve Vimperku v oblasti životního prostředí?

Rok 2014 je za námi a nastal čas se za uplynulým rokem ohlédnout a zároveň se zamyslet, co nás tento rok čeká. Jak se tedy městu Vimperk dařilo v roce 2014 v oblasti životního prostředí?

leden

Jelen

28.1.2015

Informace pro uživatele honiteb - termíny sčítání zvěře

Krajský úřad jihočeského kraje stanovil termíny sčítání zvěře pro honitby ve své působnosti. Řádné termíny letošního sčítání jsou 07.03.2015, 14.03.2015 a opravný termín 21.03.2015.

kompostér malý

20.1.2015

Máte zájem o kompostér ?

Město Vimperk využilo nabídky SMOJK (Svaz měst a obcí Jihočeského kraje), který získal dotaci na pořízení zahradních kompostérů a objednalo 100 ks těchto kompostérů o objemu 800 l. Předpokládaný termín jejich dodání je únor - březen 2015.

stromeček

5.1.2015

Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků proběhne 12.1. a 19.1.2015. Žádáme občany, aby stromky umístili k odpadovým nádobám, budou svezeny odděleně od komunálního odpadu. Po tomto termínu se stromky již svážet nebudou a opozdilci budou muset stromek odvézt na kompostárnu.

prosinec

tgm 1

17.12.2014

Velké poděkování žákům Základní školy T.G. Masaryka

Velké poděkování patří Základní škole T.G.Masaryka ve Vimperku, která u příležitosti rozsvícení vánočního stromu dne 7.12.2014 zorganizovala charitativní akci na podporu psího útulku ve Vimperku.

Svoz komunálního odpadu v osadách města Vimperk

17.12.2014

Svoz komunálního odpadu v osadách města Vimperk

Oznamujeme občanům v osadách Vimperka, že na základě nové obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 2/2014 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem, bude od 1.1.2015 svoz komunálního odpadu probíhat dle harmonogramu svozu komunálního odpadu v těchto intervalech:

Svoz komunálního odpadu o Vánočních svátcích 2014

17.12.2014

Svoz komunálního odpadu o Vánočních svátcích 2014

O Vánočních svátcích proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů. Ve čtvrtek 1.1.2015 svoz neproběhne a odpad bude svezen v pátek 2.1.2015.

mikulovi2

8.12.2014

Výsledky 12. ročníku soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2014

V měsíci květnu odbor životního prostředí vyhlásil 12. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2014, tentokrát v ulicích: Pivovarská, 1. máje.

listopad

Oceněný projekt města Vimperk – odboru životního prostředí

7.11.2014

Oceněný projekt města Vimperk – odboru životního prostředí

V pondělí 3.11.2014 v Českých Budějovicích přebírali zástupci města Vimperk-odboru ŽP, Ing. Ivana Tumová a Ing. Josef Kotál ocenění v soutěži projektů na ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“.

čsop logo

4.11.2014

Ochránci přírody z Vimperka pečují o vzácné hořečky

Hořečky v minulosti rostly na „ovčích“ pastvinách, v lesních lemech nebo v podhorských a horských loukách. Vlivem rozsáhlých změn ve způsobu hospodaření v krajině nebo ponecháním pozemků ladem tyto rostliny téměř vymizely.

říjen

Louka

20.10.2014

Co se děje na „nábřeží Volyňky“

V prostoru „nábřeží Volyňky“ se právě zakládá květnatá louka. Zpočátku zdánlivě neutěšený stav tohoto místa by se měl v létě příštího roku proměnit v louku plnou květů, motýlů a včel.

Deratizace

15.10.2014

Deratizace

V termínu od 20.10.2014 do 20.11.2014 probíhá na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

Lidl 1

8.10.2014

Co se děje pod Lidlem?

Mnozí z Vás jste při procházce okolo březového parčíku u řeky Volyňky pod obchodním domem Lidl zaznamenali příjemnou změnu – v parčíku se objevil nádherný dřevěný můstek a dvě lavice ve tvaru kříže.

září

čsop logo

16.9.2014

Naučná stezka Sudslavický okruh je opět průchozí

V červnu loňského roku došlo po delším deštivém období na naučné stezce Sudslavický okruh k sesuvu skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně. Zával zároveň zablokoval turistický chodník, a proto byla z bezpečnostních důvodů celá stezka uzavřena. Nyní konečně došlo k opětovnému zprůchodnění turistického chodníku.

Filip Sajler a Ondřej Slanina - známá kuchařská dvojice

3.9.2014

Pozvánka na oslavu 20. výročí založení Městských lesů Vimperk

Srdečně Vás zveme na oslavu 20. výročí založení Městských lesů Vimperk, s.r.o., která se uskuteční v areálu Vodník ve Vimperku v sobotu dne 13. září od 10 hodin. Po celý den den vás čeká nabitý kulturní a doprovodný program.V akci uvidíte lesní techniku, pro děti bude nachystán dětský koutek plný her a soutěží, nabídneme i drsné hry pro dospělé. Hladem a žízní rozhodně trpět nebudete.

čsop logo

3.9.2014

Pozvánka na dendrologickou vycházku do arboreta

ČSOP Šumava Vás zve na dendrologickou vycházku do Vimperského arboreta, která se uskuteční dne 14. záři 2014 od 14 hodin.

červenec

čsop logo

15.7.2014

Skalní zával na Sudslavickém okruhu bude konečně odstraněn

V červnu loňského roku došlo po delším deštivém období na naučné stezce Sudslavický okruh k sesuvu skalního výchozu, který zároveň zablokoval turistický chodník.

červen

stromy absolventů 2014

18.6.2014

Stromy absolventů v roce 2014 byly vysazeny!

Dubová alej ve Vimperku u Volyňky za Lidlem se rozrostla opět o 2 nové stromy. V úterý 17.06.2014 zasadily své stromy třídy 9.A a 9.B ZŠ TGM Vimperk.

Stromy absolventů 2013

12.6.2014

Stromy absolventů 2014

Již tradičně, letos už 4. rokem, budou vimperští deváťáci sázet své stromy. V lokalitě u Volyňky za Lidlem se úspěšně rozrůstá alej absolventů. Každá 9. třída ve Vimperku zasadí svůj strom, ke kterému se její žáci mohou i po letech vracet ...

květen

Aktualita

17.5.2014

Výstava Václav Mandelík

čmmj logo

15.5.2014

Výstava trofejí v Šumavských Hošticích

Zveme všechny zájemce na tradiční výstavu mysliveckých trofejí prachatického okresu za rok 2013. Výstava se koná od 15.5. do 18.5. v kulturním domě v šumavských Hošticích.

potkan Evžen, : http://cs.wikipedia.org/wiki/Potkan#mediaviewer/Soubor:WildRat.jpg, autor: Reg Mckenna – originally posted to Flickr as Wild ...

7.5.2014

Deratizace

V termínu od 10.5.2014 do 20.6.2014 bude probíhat na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

Vyhláčšení 12. ročníku soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu bytu, domu

5.5.2014

Vyhlášení 12. ročníku soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu bytu, domu

Do soutěže se nemusíte přihlašovat, odborná porota provede v uvedených ulicích a vybraných termínech hodnocení a v případě Vašeho umístění na hodnoceném místě budete osloveni zástupci města.

duben

Přestaňte kouřit, pojďte topit!

30.4.2014

Přestaňte kouřit, pojďte topit!

Nebaví Vás pořád běhat přikládat do kotle? Vadí Vám, že obtěžujete kouřem z Vašeho kotle sousedy? Dosluhuje Vám starý kotel? Chcete se chovat ekologicky? Vadí Vám kouř ze sousedova komínu?

Změna termínu svozu odpadu

30.4.2014

Změna termínu svozu odpadu

Upozorňujeme občany, že svoz popelnic na bioodpad proběhne tento a příští týden ne ve čtvrtek, ale v pátek – 2.5. a 9.5. 2014.

Svoz komunálního odpadu na velikonoční pondělí

18.4.2014

Svoz komunálního odpadu na velikonoční pondělí

březen

Den země 2014

28.3.2014

Vimperk se opět připojí k HODINĚ ZEMĚ 2014

Již popáté se ponoří dvě vimperské památky do tmy. Uskuteční se tak v sobotu 29. března 2014 od 20:30 do 21:30 hodin a své nasvětlení zhasnou Vimperský zámek a Městská zvonice. Stane se tak k příležitosti celosvětové kampaně HODINA ZEMĚ 2014.

žáby

26.3.2014

Na Vimpersku začala migrace obojživelníků za rozmnožováním

Členové a dobrovolníci ZO ČSOP Šumava se opět v letošním roce rozhodli zabezpečit dvě pro žáby nejvíce nebezpečné lokality na Vimpersku.

únor

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

24.2.2014

PARK NAD PEKÁRNOU

Dovolujeme si Vás pozvat ke druhé veřejné debatě nad projektovým návrhem řešení Parku nad pekárnou.

leden

Pozvánka k veřejné debatě

27.1.2014

Pozvánka k veřejné debatě

Dovolujeme si Vás pozvat k veřejné debatě o způsobu využití prostoru hřiště Mírová 453 (nad pekárnou) a jeho okolí.

vánoční stromek

9.1.2014

Svoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků proběhne 14.1. a 21.1.2014. Žádáme občany, aby stromky umístili k odpadovým nádobám, budou svezeny odděleně od komunálního odpadu.

Nepořádek u č.p. 11

6.1.2014

Někteří občané nám město opravdu „zkrášlují“

Někteří občané nám město opravdu „zkrášlují“ - náměstí čp.11

prosinec

Diplom odpady - město Vimperk

13.12.2013

Vimperáci, gratulujeme, opět patříte k nejlepším!!!

Umístili jste se na 2. místě v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje v soutěži „Jihočeši třídí odpady 2013“ v kategorii měst s více než 7 000 obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje a Město Vimperk je tedy druhým nejlépe třídícím městem Jihočeského kraje pro rok 2013.

čsop logo

11.12.2013

Chcete poznat Vimperk jinak? Zahrajte si quest

Na podzim tohoto roku uspořádala ve Vimperku ZO ČSOP Šumava spolu s Nadací Partnerství workshop zaměřený na vytvoření první šumavské hledačky, tzv. questu.

Svoz komunálního odpadu o Vánočních svátcích 2013

10.12.2013

Svoz komunálního odpadu o Vánočních svátcích 2013

Zelená informacím 2013 - diplom

6.12.2013

Výsledky soutěže Zelená informacím 2013

Webové stránky o životním prostředí ve Vimperku a okolí na oficiální internetové prezentaci města byly včera vyhodnoceny mezi patnácti nejlepšími stránkami v rámci 269 měst v České republice s více jak 5 000 obyvateli.

říjen

Kontejner na textil

24.10.2013

Kontejnery na použitý textil

Kontejnery, do kterých můžete odkládat použitý textil, jsou nově umístěny v ulici Mírová a v ulici Sklářská poblíž prodejny Lidl u kontejnerů na separovaný odpad.

Dotřiďovací linka 1

21.10.2013

Jak vypadá dotřiďovací linka odpadů aneb co se děje s vytříděným odpadem

V sobotu 19. října měli obyvatelé Vimperka možnost prohlédnout si novou dotřiďovaní linku odpadů, která vyrostla v areálu „dolních kasáren“ ve Vimperku.

arboretum

10.10.2013

Fotografie z předání obnového arboreta veřejnosti

Ve středu 9. října v odpoledních hodinách proběhlo za hojné účasti veřejnosti předání revitalizovaného arboreta veřejnosti. Součástí úprav arboreta bylo mimo jiné prořezání dřevin, nové výsadby dřevin, instalace herních prvků pro děti či laviček.

čsop logo

8.10.2013

Přírodovědná vycházka s ČSOP Šumava

ČSOP Šumava pořádá dne 2. listopadu přírodovědnou vycházku po trase naučné stezky Sudslavický okruh. Sraz účastníků je v 10. hodin na nádraží v Bohumilicích v Čechách

Popelnice kresba malá

4.10.2013

Pozvánka na prohlídku dotřiďovací linky odpadů Vimperk

Firma Jihosepar a.s. a město Vimperk Vás zvou na prohlídku dotřiďovací linky odpadů Vimperk, která se koná 19. října 2013 od 10 do 17 hodin v areálu dotřiďovací linky odpadů Vimperk

Pozvánka

3.10.2013

Pozvánka na předání obnoveného arboreta a letního kina ve Vimperku veřejnosti

Zveme Vás na návštěvu a malou procházku areálem obnoveného arboreta a letního kina u příležitosti jeho slavnostního předání veřejnosti po revitalizaci.

září

Sudslavická lípa

24.9.2013

Proč prořezáváme stromy

V minulém měsíci probíhalo na území města Vimperk v celé řadě lokalit ošetřování stromů. Jedná se o pravidelnou činnost, kterou se snažíme zlepšit zdravotní stav stromů a zajistit provozní bezpečnost pod stromy.

Nutný zásah arboristů na památné Sudslavické lípě

18.9.2013

Nutný zásah arboristů na památné Sudslavické lípě

V úterý 17.09.2013 byl kolem mlýna Vanických ve Výškovicích čilý pracovní ruch. Přes veškerou odbornou péči o památný strom, zub času zapracoval a asi 1/3 koruny lípy uschla.

arboretum-10

10.9.2013

Revitalizace vimperského arboreta pokračuje

V létě začala plánovaná revitalizace arboreta Vimperk. Došlo k vzniku nových odpočinkových zón s lavičkami, byly osázeny nové záhony či nainstalovány různé zajímavé herní prvky pro děti i dospělé.

Aktuality

10.9.2013

Aktuality

srpen

Olga

14.8.2013

Záchytné kotce jsou přeplněné

Město Vimperk trápí poslední dobou přeplněné záchytné kotce. Z tohoto důvodu hledáme další možnosti, jak by se mohli potencionální zájemci o psech v našich kotcích dozvědět. Tou novou možností je Facebook.

Barevné kontejnery na tříděný odpad

2.8.2013

Vimperáci bojujte!

Město Vimperk se za poslední čtyři roky stalo třikrát vítězem odpadové soutěže o nejlépe třídící město Jihočeského kraje. Soutěž „Jihočeši třídí odpady“ probíhá i v letošním roce a obyvatelé Vimperka mají opět našlápnuto k vítězství.

červenec

Arboretum4

19.7.2013

Obnova arboreta a letního kina začala

V pondělí 15.7. se návštěvníkům arboreta naskytl neobvyklý pohled. Svou práci zde začal realizátor projektu „ Revitalizace arboreta a letního kina ve Vimperku" firma Park+.

Stromy absolventů 2013

1.7.2013

Třetím rokem deváťáci sází ve Vimperku stromy

Stromy absolventů v roce 2013 byly vysazeny! Dubová alej se rozrostla o 4 nové stromy.

červen

Kontejnery nad stadionem

26.6.2013

Co nového v odpadech?

V roce 2012 město Vimperk získalo první místo v soutěži o křišťálovou popelnici za nejlepší odpadové hospodářství v České republice za rok 2011. Úspěch města Vimperk a zejména jeho občanů je jistě významný, ale rok 2012 je za námi a možná Vás bude zajímat, co se od té doby změnilo.

Deváťáci budou sázet stromy

19.6.2013

Deváťáci budou sázet stromy

Opolenec 1

5.6.2013

Dočasné uzavření naučné stezky Sudslavický okruh

Následkem vytrvalých dešťů z minulých dnů došlo na naučné stezce Sudslavický okruh k sesuvu skalního masivu. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků vyhlašuje město Vimperk zákaz vstupu na tuto naučnou stezku.

květen

Pozvánka na botanickou vycházku

31.5.2013

Pozvánka na botanickou vycházku

Botanická vycházka na místa s výskytem zajímavých rostlinných druhů (orchideje, památné stromy, ale i invazní rostliny aj.)

květinovka11

2.5.2013

Květinová soutěž 2013

Město Vimperk - odbor životního prostředí - vyhlašuje 11.ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu bytu, domu pro rok 2013.

Aktualita

2.5.2013

11. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu bytu, domu

duben

Svoz komunálního odpadu o svátcích

30.4.2013

Svoz komunálního odpadu o svátcích

Ropuchy u síťové zábrany (foto J.Hromas), : Jakub Hromas

19.4.2013

Jaro už je konečně tady, probudili se obojživelníci

V letošním roce na sebe dalo jaro poměrně dlouho čekat. Když už se konečně oteplilo a roztál sníh, vše se okamžitě probudilo k životu. Dlouho na sebe nenechali čekat ani obojživelníci, kterým tak začal jarní tah za rozmnožováním. A jelikož jejich cesta není jednoduchá a často vede i přes překážky jako jsou komunikace plné projíždějících aut, postavili ochránci přírody z ČSOP Šumava na jedné z těchto lokalit zábrany, které brání jejich vstupu do komunikace.

Harmonogram svozu komunálního a separovaného odpadu na rok 2013

16.4.2013

Harmonogram svozu komunálního a separovaného odpadu na rok 2013

Harmonogram svozu komunálního a separovaného odpadu na rok 2013

Jarní úklid

8.4.2013

Jarní úklid

březen

hodina země 2013

21.3.2013

Vimperk se připojuje k HODINĚ ZEMĚ 2013

Opět po roce, již počtvrté v řadě, se ponoří dvě vimperské památky včetně náměstí Svobody do tmy. Uskuteční se tak v sobotu 23. března 2013 od 20:30 do 21:30 hodin a své nasvětlení zhasnou Vimperský zámek a Městská zvonice včetně náměstí Svobody. Stane se tak k příležitosti celosvětové kampaně HODINA ZEMĚ 2013.

leden

Nové granty v rámci GP rozvoj venkova a krajiny

11.1.2013

Nové granty v rámci GP rozvoj venkova a krajiny

prosinec

kacení

21.12.2012

... a to se řekne pokácet strom.

Podívejte se, jak vypadá rizikové kácení stromu na vimperském urnovém háji.

Popelnice a kbelíky na bioodpad

19.12.2012

Popelnice a kbelíky na bioodpad

Pes děkuje

14.12.2012

Děkujeme sponzorům

Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří v uplynulém roce věnovali ať už finanční nebo věcný dar našemu psímu útulku.

Jihočeši třídí odpady 2012 - diplom1

12.12.2012

Jihočeši třídí odpady 2012

Město Vimperk se umístilo na 1. místě v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje v soutěži „Jihočeši třídí odpady 2012“ v kategorii měst s více než 7 000 obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje a Město Vimperk je tedy nejlépe třídícím městem Jihočeského kraje pro rok 2012.

????????

7.12.2012

Stránky o životním prostředí města Vimperk opět oceněny

Internetové stránky o životním prostředí ve Vimperku a okolí na oficiální internetové prezentaci města byly opět po roce vyhodnoceny mezi deseti nejlepšími stránkami v rámci 270 měst v České republice s více jak 5 000 obyvateli.

Barevné kontejnery na tříděný odpad

4.12.2012

Kolik zaplatíme za odpady

Dne 19. listopadu zastupitelstvo města Vimperk schválilo na svém zasedání vyhlášku o místním poplatku, kterou se stanovila platba za odpad na rok 2013 ve výši 492,- Kč za osobu a rok. Tuto cenu se nám daří držet na stejné úrovni od roku 2009, tedy již 5 let.

listopad

Svoz komunálního odpadu o Vánočních svátcích 2012

30.11.2012

Svoz komunálního odpadu o Vánočních svátcích 2012

říjen

květinovka15

23.10.2012

Výsledky soutěže O nejkrásnější zahradní úpravy a květinové výzdoby

Výsledky jubilejního 10. ročníku soutěže „O nejkrásnější zahradní úpravy a květinové výzdoby“

Bohumilická alej 5

9.10.2012

Bohumilická alej láká k procházce i posezení

Další klenot pošumavské přírody byl v péči odborníků a nyní se těší znovu na zářící oči turistů i místních obyvatel. Tentokrát je řeč o Bohumilické aleji - dalším projektu, který vznikl letos v programu NET4GAS Blíž přírodě.

cinska delegace 5

4.10.2012

Návštěva Čínské delegace

V pondělí 24. 9. 2012 navštívila město delegace z čínského města Huzhou. Návštěvu organizovala Česko-Čínská kulturní asociace.

září

Pozvánka

27.9.2012

Pozvánka na slavnostní otevření ošetřené památné Bohumilické aleje

Pozvánka na slavnostní otevření ošetřené památné Bohumilické aleje, které se koná 5. října od 10 hodin.

Popelnice web

7.9.2012

Máme „Křišťálovou popelnici“ za nejlepší odpadové hospodářství. A jak dál?

Na slavnostním večeru v Hradci Králové byly v rámci konference „Odpady a obce" oznámeny výsledky celostátní soutěže obcí „O křišťálovou popelnici" za rok 2011. Ceny předali zástupci autorizované společnosti EKO-KOM, která je vyhlašovatelem soutěže. Absolutním vítězem celostátní soutěže se stalo město Vimperk, jehož zástupci získali putovní Křišťálovou popelnici a spolu s ní šek na 150 tisíc korun.

popelnice - orez

7.9.2012

Pozvánka

Město Vimperk si Vás dovoluje pozvat v sobotu 22. září na nábřeží Volyňky na představení systému nakládání s odpady ve městě Vimperk.

Aktualita

5.9.2012

Dny evropského dědictví

červenec

Křišťálová popelnice 2012 - diplom

3.7.2012

Máme „Křišťálovou popelnici“ za nejlepší odpadové hospodářství. A jak dál?

Na slavnostním večeru v Hradci Králové byly v rámci konference „Odpady a obce“ oznámeny výsledky celostátní soutěže obcí „O křišťálovou popelnici“ za rok 2011. Absolutním vítězem celostátní soutěže se stalo město Vimperk.

Bioodpad

2.7.2012

Máte zájem třídit bioodpad?

Město Vimperk nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Svoz bude zajišťován zdarma a podmínkou zachování této služby je správné vytřídění tohoto odpadu.

červen

Stromy absolventů

29.6.2012

Stromy absolventů vysazeny

Dubová alej se rozrostla o 4 nové stromy. V pondělí 18.06.2012 sázely duby třídy 9.A a 9.B ZŠ TGM Vimperk a 26.06.2012 vysadily své stromy třídy 9.A a 9.B ZŠ Smetanova Vimperk.

Svoz odpadu 5. a 6. července

29.6.2012

Svoz odpadu 5. a 6. července

Stromy absolventů 2012

13.6.2012

Stromy absolventů

Letos již podruhé budou žáci 9. tříd vimperských základních škol sázet „Stromy absolventů“, které se stanou vzpomínkou a místem, kam se po letech mohou absolventi ZŠ vracet při svých návratech domů a při setkáních tříd.

Křišťálová popelnice 2012

8.6.2012

Křišťálovou popelnici za nejlepší odpadové hospodářství získal Vimperk

Absolutním vítězem celostátní soutěže se stalo město Vimperk, jehož zástupci získali putovní Křišťálovou popelnici a spolu s ní šek na 150 tisíc korun. V soutěži se hodnotí odpadové hospodářství města jako celek.

Dopravní hřiště - aktuálně

1.6.2012

Dopravní hřiště - aktuálně

Dopravní hřiště je osazeno svislým dopravním značením každý první týden v měsíci. Nyní bude osazeno značkami dnes a sundávat se budou 11.6.2012 ráno.

květen

Kontejnery nad stadionem - Soutěž Křišťálová popelnice

30.5.2012

Město Vimperk je mezi finalisty

Město Vimperk se umístilo mezi 14 finalisty celostátní soutěže „O křišťálovou popelnici“ za rok 2011, jejíž výsledky budou vyhlášeny při společenském večeru v rámci konference Odpady a obce, 6.6. 2012 v KC ALDIS Hradec Králové.

duben

eko rozhovory 14

23.4.2012

Pozvánka na 14. česko - bavorské ekorozhovory

Zveme Vás na 14. česko - bavorské ekorozhovory, které se uskuteční dne 28.4. 2012 v MěKS Vimperk od 9 hodin.

Ukliďme svět 2012

23.4.2012

Rokle uklizena. Snad naposled.

ZO ČSOP Šumava u příležitosti dne Země, ve spolupráci s městem Vimperk a Městskými lesy Vimperk upořádala uplynulou sobotu dobrovolnickou akci na úklid lokality „Rokle“ ve Vimperku od povalujících se odpadků, smetí a jiného nepořádku.

Květinová soutěž 2010

12.4.2012

Vyhlášení květinové soutěže pro rok 2012

Chtěli bychom při této příležitosti dát šanci na ocenění i těm, kteří přispívají k hezkému vzhledu města nebo osady celkovou zahradní úpravou před jejich domem. 10. ročníku se mohou zúčastnit všichni obyvatelé Vimperku a jeho osad.

Svoz komunálního odpadu po Velikonocích

5.4.2012

Svoz komunálního odpadu po Velikonocích

10. a 11. 4. 2012 proběhne svoz komunálního odpadu podle pondělního a úterního harmonogramu svozu v lichých týdnech:

Jarní úklid

3.4.2012

Jarní úklid

Jménem města Vimperk a jménem firmy Městské služby Vimperk, s.r.o. si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při „Jarním úklidu“

Nový prvek v dětském hřišti (letní kino)

2.4.2012

Nový prvek v dětském hřišti (letní kino)

březen

Po roce opět zhasnou osvětlení vimperské památky

30.3.2012

Po roce opět zhasnou osvětlení vimperské památky

únor

Sběr použitého ošacení

22.2.2012

Sběr použitého ošacení

leden

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011

11.1.2012

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011

prosinec

Svoz komunálního odpadu o Vánočních svátcích 2011

12.12.2011

Svoz komunálního odpadu o Vánočních svátcích 2011

Upravený harmonogram svozu během Vánoc

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

8.12.2011

Vimperk je vítězem

Město Vimperk se umístilo na 1. místě v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje v soutěži „Jihočeši třídí odpady 2011“ za rok 2011

Kácení lipové aleje v Městském parku ve Vimperku

2.12.2011

Kácení lipové aleje v Městském parku ve Vimperku

Dne 7. prosince proběhlo vlastní kácení lip v Městském parku a následný úklid.

září

Otevírání dopravního hřiště

29.9.2011

Máme nové dopravní hřiště

Dne 27. září 2011 bylo za účasti starosty města Vimperk, zástupců Jihočeského kraje, ředitelů škol a dalších hostů slavnostně uvedeno do provozu dětské dopravní hřiště ve Vimperku . Slavnostní otevření oživilo vystoupení mažoretek, děti na kolech a veřejn

srpen

Co se děje v parku?

31.8.2011

Co se děje v parku?

Chybí Vám ve městě lavičky?

22.8.2011

Chybí Vám ve městě lavičky?

Kompostárna je otevřena pro veřejnost

22.8.2011

Kompostárna je otevřena pro veřejnost

květen

Stavíme kompostárnu - Nakupujeme stroje a vybavení

9.5.2011

Stavíme kompostárnu - Nakupujeme stroje a vybavení

duben

Stavíme kompostárnu

11.4.2011

Stavíme kompostárnu

Stavíme kompostárnu - Fermentační stanice v areálu čistírny odpadních vod

11.4.2011

Stavíme kompostárnu - Fermentační stanice v areálu čistírny odpadních vod

Stavíme kompostárnu - Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně

11.4.2011

Stavíme kompostárnu - Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

1.7.2020

Nová obecně závazná vyhláška města Vimperk

V měsíci červenci 2020 vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláška o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, jejíž vydání odsouhlasilo Zastupitelstvo města Vimperk na svém zasedání dne 29.6.2020.

archív

Akce ve Vimperku